Hållbart arbetsliv och arbetsmiljö

3. Hållbart arbetsliv och arbetsmiljö – De riskbedömningar vi gör som rör arbetsmiljön grundar sig på skolornas egna bedömningar. De utmynnar i handlingsplaner både på central och lokal nivå för att stärka arbetsmiljöarbetet.