Lärarnas avlastningsbehov

Huvudmannen behöver stötta rektorer i att avlasta lärarna. Det innebär att planera, samråda, följa upp och göra nödvändiga insatser för att främja kompetensförsörjningen.

4. Lärarnas avlastningsbehov – Vi har en plan för hur vi ska stödja rektorerna i arbetet med att inventera lärarnas behov av avlastning.