Lärarnas avlastningsbehov

5. Lärarnas avlastningsbehov – Vi har en plan för hur vi ska förankra syfte och mål med inventering av lärarnas avlastningsbehov i vår skolverksamhet.