Lärarnas avlastningsbehov

6. Lärarnas avlastningsbehov – Vi har påbörjat en dialog med rektorer och fackliga samverkansorgan centralt om att inventera lärarnas avlastningsbehov.