Lärarnas avlastningsbehov

7. Lärarnas avlastningsbehov – Vi har en plan för hur vi ska stötta våra rektorer i det arbete som följer på en genomförd inventering av lärarnas avlastningsbehov.