Strategisk kompetensförsörjning

Rätt kompetenser behöver vara tillgängliga när de behövs och de ska användas på ett optimalt och hållbart sätt. Därför behöver huvudmannen kartlägga och analysera behovet av kompetensförsörjning både på kort och lång sikt. Som exempel kan aktuella prognoser om elevkullar och personalstatistik vara ett underlag i arbetet. Tänk på att förankra i hela styrkedjan.

8. Strategisk kompetensförsörjning – Vi har en långsiktig strategi för vårt arbete med kompetensförsörjning.