Strategisk kompetensförsörjning

9. Strategisk kompetensförsörjning – Vi genomför systematiska kartläggningar och analyser för att synliggöra behovet av kompetensförsörjning.