Hållbart arbetsliv och arbetsmiljö

Lärare ska kunna stanna i yrket hela livet. Det förutsätter att det finns möjlighet att individuellt anpassa arbetets innehåll och utformning över tid. Ett aktivt och långsiktigt arbetsmiljöarbete på skolan, i samverkan med huvudmannen, är en viktig förutsättning för ett hållbart arbetsliv.

1. Hållbart arbetsliv och arbetsmiljö – Vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån huvudmannens långsiktiga strategi.