Strategisk kompetensförsörjning

10. Strategisk kompetensförsörjning – Vi arbetar långsiktigt med kompetensförsörjning utifrån huvudmannens strategi tillsammans med skolpersonalen och huvudmannen. Vi har en tydlig plan för hur vi ska kunna tillgodose behovet av lärare över tid.