Strategisk kompetensförsörjning

11. Strategisk kompetensförsörjning – Vi följer kontinuerligt upp, analyserar och återkopplar resultatet av vårt arbete med kompetensförsörjning till huvudmannen.