Kommunikation och förankring

Rektorn behöver vara tydlig och transparent i sin kommunikation. Alla på skolan behöver förstå syftet med att skapa en god arbetsmiljö och att säkra kompetensförsörjningen.

12. Kommunikation och förankring – Vi arbetar aktivt för att förankra vårt arbete med kompetensförsörjning och arbetsmiljö hos skolans personal.