Hållbart arbetsliv och arbetsmiljö

2. Hållbart arbetsliv och arbetsmiljö – Vi bidrar till och använder huvudmannens riskbedömning av arbetsmiljön och upprättar en lokal handlingsplan. Vi genomför också insatser i samråd med huvudmannen för att stärka arbetsmiljöarbetet.