Lärarnas avlastningsbehov

God arbetsmiljö är en förutsättning för att skolenheten ska uppfattas som en attraktiv arbetsplats. Därför krävs det att arbetet med kompetensförsörjningen ingår som en del av verksamhetens systematiska kvalitetsarbete.

4. Lärarnas avlastningsbehov – Vi har en plan för hur vi ska inventera lärarnas avlastningsbehov och tar stöd av huvudmannen om det behövs.