Lärarnas avlastningsbehov

6. Lärarnas avlastningsbehov – Vi har påbörjat en dialog med fackliga samverkansorgan lokalt om att inventera lärarnas avlastningsbehov.