Lärarnas avlastningsbehov

8. Lärarnas avlastningsbehov – Vi har koll på vilka arbetsuppgifter som enligt skolförfattningarna kan utföras av andra än lärare.