Strategisk kompetensförsörjning

Eleverna ska i så stor utsträckning som möjligt få undervisning av lärare som är behöriga i ämnet. För det krävs att rätt kompetenser är tillgängliga när de behövs och att de används på ett optimalt och hållbart sätt. Rektorn behöver kartlägga och analysera skolans behov av kompetensförsörjning utifrån behörighetsläget, både på kort och lång sikt.

9. Strategisk kompetensförsörjning – Vi använder huvudmannens analyser av skolornas behov av kompetensförsörjning och genomför insatser i samråd med huvudmannen för att stärka arbetet med kompetensförsörjningen.