Koll på samverkan med hem och vårdnadshavare

Förtroendefulla relationer och en väl fungerande samverkan mellan skola och vårdnadshavare ökar elevens utvecklingsmöjligheter. Självskattningsverktyget ger dig koll på skolans uppdrag att samverka med alla vårdnadshavare och fortlöpande informera vårdnadshavaren om elevens utveckling.

Materialet i självskattningsverktyget kan hjälpa er att identifiera styrkor och utvecklingsbehov inom föräldrasamverkan på er skola. Texternas utgångspunkt är framgångsfaktorer som främjar för god föräldrasamverkan. Verktyget är främst avsett för grundskolan, men kan även användas av andra skolformer. 
Det tar ca 60 minuter att göra självskattningen om man räknar med tillhörande diskussioner i ett arbetslag på ca 4-8 personer.

Fokusområden i materialet

  • Skolan har metoder och förhållningssätt som synliggör elevers språk och kultur.
  • Skolan har öppna kommunikationskanaler.
  • Skolan intar ett normkritiskt förhållningssätt.
  • Skolans personal har starka relationer med flerspråkiga hem och vårdnadshavare.
  • Utbildningen präglas av synsätt som ser hem och vårdnadshavare som kompetenta.

Film: Så kan skolan samverka med vårdnadshavare (tid: 03:00 min.)

Filmen förklarar varför samverkan med föräldrar är en utmaning för många skolor. Du får veta vilka vinster en god samverkan kan ge och några viktiga tips för att utveckla föräldrasamverkan på din skola. Konsekvenserna av en otillräcklig eller undermålig föräldrasamverkan kan leda till minskad likvärdighet.

Senast uppdaterad 22 oktober 2021.

Relaterat