Gemensamma förhållningssätt

När skolan har många olika kanaler för kommunikation och möten med vårdnadshavare underlättar det för personalen att kunna möta familjerna utifrån deras olika behov, livssituationer, förväntningar och krav.

Påstående 1. På vår skola har vi en överenskommelse om gemensamma förhållningssätt för möten, kontakter och samverkan med vårdnadshavare och hemmen som all personal förstår och agerar utifrån.


Stöd i arbetet

Hur ni kan arbeta med att öka lärares förmåga att skapa väl fungerande kommunikation mellan skolan och elevernas hem, och då särskilt med deras föräldrar. 

Samverkansformer och öppna kommunikationskanaler av Ann S. Pihlgren