Ledning och personal har goda kunskaper om de lagar, förordningar och den juridik som reglerar samverkan.

Under kristider, som till exempel Corona-pandemin, har rektorer snabbt behövt ställa om undervisning och hur kontakter med hem och vårdnadshavare tas för att informera om de rekommendationer och krav som myndigheter ställer på skolan.

Påstående 10. På vår skola har vi en plan för hur vi hanterar kontakter med och informerar vårdnadshavare under kristider.