Föräldrar och vårdnadshavare används som resurser

Lärarna på vår skola betraktar vårdnadshavare som viktiga resurser, som bidrar med kunskaper och erfarenheter med vilja och ambition att stödja barnets kunskapsutveckling.

Påstående 2. På vår skola är vårdnadshavarna kompetenta resurser i elevernas lärande.

Stöd i arbetet

I dagens samhälle som präglas av globalisering och mobilitet har allt fler elever och deras föräldrar erfarenheter som skiljer sig från många lärares.

Föräldrasamverkan i mellanrummet av Åsa Wedin

Föräldrars livserfarenheter som resurs i flerspråkiga skolor av Max Strandberg