Föräldrar och vårdnadshavare används som resurser

Genom att skolpersonalen intar ett interkulturellt förhållningssätt öppnar man även upp för social interaktion och möten mellan personal och föräldrar med olika etnisk och kulturell bakgrund.

Påstående 3. På vår skola synliggör vi elevernas språk och kultur.


Stöd i arbetet

I dagens samhälle som präglas av globalisering och mobilitet har allt fler elever och deras föräldrar erfarenheter som skiljer sig från många lärares.

Föräldrasamverkan i mellanrummet av Åsa Wedin