Fritidshemmet är en aktiv resurs

Fritidshemmet kan vara en aktiv resurs för att skapa starka relationer med föräldrar och vårdnadshavare. Fritidshemmet beskrivs i forskning som en viktig förmedlingsarena mellan hem och skola. Personalen i fritidshem blir representanter också för skolans värld eftersom de träffar vårdnadshavarna oftare än skolpersonalen, som en ”spindel i nätet”.

Påstående 4. På vår skola är fritidshemmet en aktiv resurs för att skapa starka relationer med alla hem och vårdnadshavare.


Stöd i arbetet

Genom att kommunicera och synliggöra undervisningens innehåll, mål och syfte får vårdnadshavare mer insyn i fritidshemmets och skolans dagliga arbete och förståelse för verksamheten.

Fritidshemmets samverkan med hem och vårdnadshavare av Catarina Andishmand

Samarbete med föräldrar och vårdnadshavare utifrån ett interkulturellt förhållningssätt präglas av nyfikenhet på andra.

Föräldrasamverkan – ömsesidighet, dialog och erkännande, Lars Erikson