Skolan har system för möten och samverkan

I skolor som styrs med läroplanen som grund är ramar, överenskommelser, förhållningssätt och förväntningar tydliga och gemensamma. Detta underlättar goda kontakter med vårdnadshavarna och verksamheten som genom detta kan sätta upp nödvändiga professionella gränser om så krävs.

Påstående 5. På vår skola har vi system som främjar goda kontakter med vårdnadshavare och som förebygger konflikter mellan vårdnadshavare och skola.