Ledningen och personalen har god insikt i hur man ska agera normkritiskt inom området samverkan.

Att skolan respekterar vårdnadshavare som de viktiga vuxna de är för sina barn, innebär att lärarnas utgångspunkt behöver vara att betrakta föräldrarna som resurser, som vuxna med kunskaper och erfarenheter och med vilja och ambition att stödja sina barn.

Påstående 7. På vår skola finns det vårdnadshavare som vi inte möter med respekt.