Lekplatsen, teknik i årskurs 1–3

I arbetsområdet Lekplatsen får eleverna utforska tekniska lösningar som de möter i vardagen. Uppdraget gör det möjligt att behandla flera av punkterna i det centrala innehållet i ett och samma arbetsområde.

Elever på en klätterställning på skolgården
Konkreta tips

Uppdraget

På en skola ska en förskoleklass flytta in i skolbyggnaden och barnen ska använda skolgården för sina aktiviteter. Då det inte finns någon lämplig lekplats på skolgården behöver skolan bygga en ny. Lekplatsen ska vara utformad så att barnen från förskoleklassen, men även eleverna i årskurs 1, 2 och 3, ska kunna använda den. Uppdraget är att hjälpa skolan med att utforma förslag på lekredskap till lekplatsen.

Att diskutera

 • Skulle det här uppdraget kunna vara utgångspunkt för ett arbetsområde i din klass?
 • Hur skulle du själv, eller du och dina kollegor, planera ett arbetsområde utifrån ovanstående uppdrag?
 • Vilka förmågor och vilka punkter i det centrala innehållet skulle du eller ni utgå från?
 • Vilka elevuppgifter skulle du eller ni välja för att ge eleverna förutsättningar att utvecklas i riktning mot betygskriterier i slutet av årskurs 6?

Fördjupande texter kring det centrala innehållet i teknik

Exempel på planering, genomförande och bedömning

En lärare som undervisar i årskurs 3 har planerat och genomfört ovanstående uppdrag. Målen för arbetsområdet och därmed bedömningen fokuserade på tre av förmågorna i kursplanens syfte. Läraren har sedan tillsammans med två av sina kollegor analyserat elevarbeten utifrån betygskriterier. I dokumentet nedan kan du se hur läraren planerade och genomförde arbetsområdet samt exempel på bedömning av elevarbeten.

En lärares planering, genomförande och bedömning Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Att diskutera

 • Hur bedömer du själv, eller du och dina kollegor, de båda elevarbetena i exemplet ovan?
 • Vilka bedömningsaspekter skulle du själv, eller du och dina kollegor, välja för de elevuppgifter som läraren valde för att eleverna skulle utvecklas i riktning mot att betygskriterier i slutet av årskurs 6?
 • Om du själv skulle planera ett liknande arbetsområde, vilka elevuppgifter skulle du välja och vilka bedömningsaspekter skulle du utgå ifrån?

Enkla maskiner

Film: Enkla maskiner (tid 09:36 min.)

I filmen visar Camilla Bohman, lärare i grundskolan, på vilken nivå principer för enkla maskiner skulle kunna behandlas i samband med uppdraget. Lärarens presentation är inte genomförd i en klassrumssituation. I klassrummet skulle elevernas erfarenheter och funderingar bidra till utformningen och samtalet på ett annat sätt.

Att diskutera

  • Hur skulle du som lärare introducera principer för enkla maskiner för dina elever?
  • Hur skulle du själv, eller du och dina kollegor, göra för att få eleverna att förstå att principer för enkla maskiner är något som tillämpas i många tekniska lösningar i vardagen?

  Att skissa i tre vyer

  Film: Att skissa i tre vyer (tid 01:38 min.)

  I filmen visar Jan Gundryd, lärare i grundskolan, på vilken nivå grundläggande skissteknik i tre vyer skulle kunna introduceras i årskurs 1-3. Lärarens presentation är inte genomförd i en klassrumssituation. I klassrummet skulle elevernas erfarenheter och funderingar bidra till utformningen och samtalet på ett annat sätt.

  Att diskutera

   • Hur skulle du introducera grundläggande skissteknik i din klass?
   • Hur skulle du själv, eller du och dina kollegor, göra för att få eleverna att förstå att ritningar i tre vyer är något som tillämpas i många sammanhang i vardagen?

   En lärares reflektioner kring arbetsområdet

   Film: En lärares reflektioner kring arbetsområdet Lekplatsen (tid 09:24 min.)

   I filmen samtalar Anki Hamfelt, lärare i grundskolan, med Veronica Bjurulf, dåvarande projektledare för Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Samtalet handlar om Ankis erfarenheter och tankar efter att ha genomfört arbetsområdet Lekplatsen med sina elever. I filmen reflekterar hon också över sina svårigheter och möjligheter med att organisera undervisningen i teknikämnet. 

   Att diskutera

    • Vilka svårigheter och möjligheter ser du själv, eller du och dina kollegor, med att organisera undervisningen i teknikämnet?
    • Hur kan ni tillsammans utveckla teknikundervisningen?
    Forskning och fördjupning

    Exempel på andra uppdrag

    Här finns exempel på andra uppdrag som rör enkla maskiner.

    Uppdrag kring enkla maskiner Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

    Senast uppdaterad 21 oktober 2022