Concept cartoons – ett sätt att inspirera i undervisningen

Concept cartoons är uppbyggt kring serieteckningar, som uttrycker tankar om olika naturvetenskapliga fenomen eller sammanhang i vardagen. Eleverna fördjupar sig i ett visst ämne eller fråga genom att utbyta idéer med varandra.

Brenda Keogh och Stuart Naylor skapade sina första Concept Cartoons på 90-talet när de arbetade som lärarutbildare vid Manchester Metropolitan University. I likhet med många andra lärare hade de upplevt att elever och studenter ofta förstod ett naturvetenskapligt fenomen på olika sätt.

För att tydliggöra elevernas olika uppfattningar skapade de bilder som föreställer elever som diskuterar en fråga eller en händelse. Deras ambition var att bilderna skulle:

  • Stödja elevers språkutveckling genom att hjälpa elever att ställa egna frågor och att stimulera diskussioner.
  • Stödja elevers lärande genom att göra elevers idéer synliga och illustrerar alternativa synsätt, vilket kan utmana deras föreställningar och utveckla förståelsen.
  • Användas för olika former av bedömning.
  • Användas som inledning eller sammanfattning av ett område i skolan men även utanför klassrummet till exempel som hemuppgifter.

Så här används Concept cartoons i undervisningen

Det eleverna säger i pratbubblorna bygger på forskning om hur elever vanligtvis tänker om ett naturvetenskapligt fenomen. De olika påståenden ska väcka intresse, skapa diskussioner och stimulera till naturvetenskapliga resonemang där eleverna kan visa sin förståelse av grundläggande begrepp.

Materialet kan användas i helklass eller i mindre grupper. Det är viktigt att läraren introducerar bildens frågeställning och ger eleverna tillfälle att bemöta varandras synpunkter. Sedan avslutar läraren med en sammanfattning.

Samma Concept Cartoon kan användas i olika åldersgrupper. Elever brukar tar sig an en Concept Cartoon på sin egen förståelsenivå och tolka påståendena utifrån sina egna utgångspunkter.

Ett exempel på en concept cartoon som kan användas i undervisning

Eleverna diskuterar här vad som händer med isens massa när den smälter.

Concept cartoons och samhällsvetenskap

Concept cartoons har tidigare främst använts inom naturvetenskaplig undervisning, men har även förutsättningar att användas vid samhällsvetenskapliga diskussioner.

I tidskriften Journal of Social Science Education tar Fenske, Klee och Lutter upp ett exempel där seriebilder får illustrera hur ett högerextremistiskt parti delar ut propaganda utanför en skola samt hur några elever reagerar på detta.

Concept cartoons användes av eleverna för att strukturera och utveckla sina ställningstaganden i den efterföljande diskussionen. Genom detta fick läraren möjlighet att kartlägga elevernas förståelse.

Fenske, Klee och Lutter betonar att metoden Concept cartoons fortfarande är outvecklad i samhällsvetenskapliga sammanhang, men visar goda förutsättningar att relatera en praktisk situation och erfarenhet till en vetenskaplig kontext.

Concept Cartoons som ett verktyg i samhällsorienterad undervisning, publicerad i Journal of Social Science Education på engelskalänk till annan webbplats

Ladda ner Concept cartoons

Begreppsbilderna hämtas hem i en zip-fil. Dubbelklicka på den nerladdade zip-filen för att öppna datorns "uppackningsprogram". Välj alternativet för uppackning, vanligtvis "Packa upp", "Extract" eller liknande.

Om du använder PC:

Concept Cartoons fungerar som bäst i PC miljö. Har du en PC laddar du endast ned mappen för att sedan "packa upp" upp programmet på datorn. När du ska packa upp/extrahera mappen placera den så långt upp som möjligt i trädstrukturen i utforskaren. På så sätt laddas programmet snabbare.

Dubbelklicka därefter på exe-filen för att köra programmet.

Dubbelklicka på filen "Concept Cartoons in Maths.exe" för matematik och "CC Science Revised Edition.exe" för NO.

Ladda ner programmet Concept Cartoonslänk till annan webbplats

Om du använder Mac:

Mac-datorer brukar oftast extrahera mapparna per automatik. Dubbelklicka därefter på mappen ”Swedish Maths CC” och välj därefter filen ”Concept Cartoons in Mathematics.app” så startas applikationen (med hjälp av Flash) i datorn.”

Ladda ner programmet Concept Cartoonslänk till annan webbplats