Rekommendationen om distansundervisning i gymnasieskolan har upphört

Folkhälsomyndighetens rekommendation om att gymnasieskolor ska bedriva en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning som gällde till och med den 1 april har inte förlängts. Det innebär att det från och med den 2 april inte längre finns någon nationell rekommendation om fjärr- eller distansundervisning för gymnasieskolan. Men huvudmän för gymnasieskolor har fortfarande möjlighet att besluta om fjärr- eller distansundervisning om det behövs utifrån de lokala förutsättningarna.

Läs om bakgrunden till Folkhälsomyndighetens beslutlänk till annan webbplats

Möta barns och elevers oro

Fråga, lyssna och ge sakliga svar. Här får du stöd i hur skolan kan arbeta för att möta upp barnens och elevernas behov under coronapandemin.

Dekorationsbild

Samtidigt som barn och elever kan ha ett ökat behov av att prata med en vuxen har förutsättningarna för fysiska träffar påverkats. För att säkerställa att skolan och förskolan möter upp frågor och funderingar finns det några saker att tänka på.

Konkreta tips

Att prata med oroliga barn och elever

Skolan och förskolan behöver möta upp frågor och funderingar. Där kan elevhälsans professioner vara ett bra stöd. Säkerställ att de elever som behöver stöd för att bearbeta och hantera situationen får det. Skolan kan även behöva planera för ett långsiktigt arbete med att samverka och brygga över till andra instanser i samhället, som socialtjänst och hälso- och sjukvård, för insatser som kan komplettera skolans uppdrag.

Vanliga frågor om viruset kan vara

 • Hur smittar coronaviruset?
 • Blir barn smittade och sjuka?
 • Hur farligt är det?
 • När kommer viruset att försvinna?

Reaktioner hos barn och elever

Situationen med coronaviruset kan leda till olika reaktioner hos barn och unga. Omständigheter såsom ålder, tidigare erfarenheter, kontext och det allmänna måendet kan ha inverkan. Det kan exempelvis handla om oro och funderingar kring

 • att man inte kan prestera på samma sätt som tidigare och för hur bedömning kommer att gå till
 • om man får med sig tillräckligt med kunskaper för fortsatta studier
 • betyg
 • närståendes situation
 • förändringar i hemmiljön och eventuell risk för utsatthet
 • hur pandemin påverkar och kommer att påverka min livssituation
 • pandemins effekter på samhället: ekonomi, politik, arbete, framtid.

Tänk på att

 • vara lyhörd för vad barnet/eleven känner eller ger uttryck för i sitt beteende och om hen behöver hjälp att hantera funderingar och oro
 • ställa frågor och lyssna på svaren
 • anpassa frågorna beroende på barnets/elevens mognad och ålder
 • inte överföra egen oro som kan påverka barnet/eleven negativt
 • ge saklig information
 • ta stöd av andra professioner för att säkerställa att barnet och eleven ges adekvat stöd och hjälp.

Skolans arbete med elevhälsa under coronapandeminlänk till annan webbplats

Så pratar du med barn om coronaviruset (Krisinformation.se)länk till annan webbplats

Film om att prata med barn om coronaviruset (Linköpings universitet)länk till annan webbplats

Att samtala med barn (Socialstyrelsen.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunicera med elever och vårdnadshavare om coronaviruset (spsm.se)länk till annan webbplats

Konkreta tips

Ge saklig information

Det är viktigt att barnen och eleverna får tydliga svar när de ställer frågor om coronaviruset. Det är också bra att prata med elever om medierapporteringen, nyhetsvärdering och källkritik.

Senast uppdaterad 07 december 2020

Relaterat