Du motverkar sexuella trakasserier

Du som arbetar i skolan har stor betydelse för eleverna. Var med och skapa en skola fri från sexuella trakasserier och kränkande behandling. En skola där alla elever mår bra, lär och utvecklas. På den här sidan har vi samlat stöd till dig. Du gör skillnad!

Bild på annons: Hon blev inte längre utsatt för trakasserier varje dag. Hon orkade mer. Det var någon som sa stopp.
Konkreta tips

Även det minsta lilla knapptryck kan påverka ett händelseförlopp, och i filmen nedan kan du styra handlingen. Testa själv, se vad som händer när du klickar på den röda knappen. Du har makten att göra skillnad – det är du det händer.

Koll på arbetet mot sexuella trakasserier?

Med vårt webbverktyg kan du tillsammans med dina kollegor undersöka ert arbete med att motverka sexuella trakasserier och andra kränkningar.

Koll på arbetet mot sexuella trakasserier?

Stärk kompetensen med vår webbkurs om sex och samlevnad

Kursen är för dig som som vill lära dig mer om hur du kan arbeta med sex och samlevnad i undervisningen. Du kommer också att få lära dig mer om normmedvetenhet, inkludering och elevdelaktighet. I höst kommer en kurs för grundskolans tidigare år samt gymnasiet.

Webbkursen sex och samlevnad i grundskolans tidigare år

Webbkursen sex och samlevnad i grundskolans senare år

Webbkursen sex och samlevnad i gymnasiet

Kollegial kompetensutveckling på lärportalen

Ta del av kompetensutveckling genom modulen Främja likabehandling. Se på filmer, läs artiklar, genomför undervisningsaktiviteter och diskutera med dina kollegor. Få ökad kunskap inom områden som skolans värdegrund, tillitsfulla relationer, normkritik och interaktion på nätet.

Gå direkt till lärportalen och modulen Främja likabehandlinglänk till annan webbplats

En introduktion till sex och samlevnadsundervisning

Läs vårt informationsmaterial om hur du kan arbeta med frågor om identitet, jämställdhet och sexualitet i olika ämnen.

En introduktion till sex och samlevnadsundervisninglänk till annan webbplats

Koll på studiero genom att motverka kränkande behandling och diskriminering

Ta del av material om hur du kan arbeta för att motverka kränkande behandling, diskriminering och sexuella trakasserier och samtidigt främja studiero. Läs, lyssna på ljudfiler, diskutera case om sexuella trakasserier och ta del av hur andra skolor har arbetat.

Koll på studiero

Undervisa om sex och samlevnad

Ta del av vårt stödmaterial om hur du kan arbeta med sex- och samlevnadsundervisningen och om hedersrelaterat våld och förtryck.

Sex och samlevnad i undervisningen

Material om hedersrelaterat våld och förtrycklänk till annan webbplats

Ansvar

Vad är det som gäller?

Läs på om lagstiftningen och vilka skyldigheter du som arbetar i skolan har.

Mobbning, kränkande behandling och diskriminering

1 juli 2018 reviderades grundskolans läroplan del 1 och 2 med skrivningar om jämställdhet.

Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet

Senast uppdaterad 11 juni 2020