Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling, NCS

NCS arbetar med att stimulera huvudmän, skolor och förskolor att arbeta aktivt med språk-, läs- och skrivutveckling. Här hittar du stöd och utbildningar som vi erbjuder.

Elever i olika åldrar
Konkreta tips

Språk-, läs- och skrivutvecklare – en resurs för ökad likvärdighet och kvalitet i undervisningen

Språkets betydelse för lärande i alla ämnen och inom alla områden kan inte nog betonas. Det kan därför behövas någon med ett övergripande uppdrag att under ledning av skolchef eller rektor stödja och samordna det språk-, läs- och skrivutvecklande arbetet, och därmed bidra till ökad likvärdighet och kvalitet i undervisningen. En språk-, läs- och skrivutvecklare kan vara en viktig resurs i att främja alla barns och elevers språk- och kunskapsutveckling.

Omslag på stödmaterial. På bilden syns en penna och en bok. Runt pennan och boken flyger bokstäver runt. Det är en illustration.

Så kan ett uppdrag som språk-, läs- och skrivutvecklare utformas

Ladda ner vårt stödmaterial Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Nätverk i din region för språk-, läs- och skrivutvecklare

Vi samarbetar med 18 regionala nätverk av språk-, läs- och skrivutvecklare i Sverige.

Nätverken ska bidra till att undervisningen i regionens förskolor och skolor utvecklas systematiskt utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet genom att:

  • stärka kunskapen inom aktuella områden som rör barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling
  • utgöra en arena för didaktiska samtal och erfarenhetsutbyte om språk-, läs- och skrivutveckling
  • synliggöra och stödja utvecklingsarbeten inom språk-, läs- och skrivutveckling.

Nätverken anordnar forskningscirklar, seminarier, föreläsningar och språkdagar med mera.

Nätverksplan

Arbetet i nätverken beskrivs och utformas efter en nätverksplan.

Ladda ner nätverksplan Pdf, 106 kB. (Pdf, 106 kB)

Hitta ett nätverk i din region

Nätverk

Dalarna

Jessica Therén, jessica.theren@mora.se

Göteborgs stad

Lisa Molin, lisa.molin@educ.goteborg.se

Center för skolutveckling, Göteborgs stads webbplats Länk till annan webbplats.

Halland/NV Skåne

Erica Eklöf, erica.eklof@halmstad.se

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling, Högskolan i Halmstads webbplats Länk till annan webbplats.

Malmö stad

Petra Alfe Åslund, petra.alfeaslund@malmo.se

Norrbotten

Erica Lövgren, erica.lovgren@pitea.se

NCS Norrbottens blogg Länk till annan webbplats.

Närke

Jennypher Löfgren, jennypher.lofgren@orebro.se

Småland/Blekinge/Öland

Jennie Elvö, jennie.elvo@skolakalmar.se

Nätverk för Småland, Blekinge och Öland, Linnéuniversitetets webbplats Länk till annan webbplats.

Stockholmsregionen

Linda Martins, linda.martins@upplands-bro.se

Stockholms stad

Richard Hultén, richard.hulten@edu.stockholm.se

Skåne

Annika Ingelström-Nilsson, annika.ingelstrom-nilsson@klippan.se

Södermanland

Rosencrantz Charlotte, charlotte.rosencrantz@nykoping.se

Uppsala län

Kontakta ncs@skolverket.se vid frågor om nätverket.

Värmland

Marlene Andersson, Marlene.andersson@hammaro.se

Västerbotten/ Umeå/ Örnsköldsvik

Therese Vallin, therese.vallin@umea.se

Västernorrland/Hälsingland och Jämtland
Annika Svensson, annika.svensson@miun.se

Språk-, läs- och skrivutvecklare, Mittuniversitets webbplats Länk till annan webbplats.

Västra Götaland

Pernilla Holmberg, pernilla.holmberg@kungsbacka.se

Östergötland

Rusalina Ehnvall, rusalina.ehnvall@utb.linkoping.se

Nätverk i Östergötland Länk till annan webbplats.

Nätverk för förskolan

Stockholmsregionen (inkl. Uppsala och Enköping)

Anna Wennerkvist, anna.wennerkvist@danderyd.se

Malmö stad

Kristina Westlund, kristina.westlund@malmo.se

Starta ett nätverk

Kontakta oss på NCS om det saknas ett nätverk i din region:

E-post till ncs@skolverket.se

Nätverk

Dalarna

Jessica Therén, jessica.theren@mora.se

Göteborgs stad

Lisa Molin, lisa.molin@educ.goteborg.se

Center för skolutveckling, Göteborgs stads webbplats Länk till annan webbplats.

Halland/NV Skåne

Erica Eklöf, erica.eklof@halmstad.se

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling, Högskolan i Halmstads webbplats Länk till annan webbplats.

Malmö stad

Petra Alfe Åslund, petra.alfeaslund@malmo.se

Norrbotten

Erica Lövgren, erica.lovgren@pitea.se

NCS Norrbottens blogg Länk till annan webbplats.

Närke

Jennypher Löfgren, jennypher.lofgren@orebro.se

Småland/Blekinge/Öland

Jennie Elvö, jennie.elvo@skolakalmar.se

Nätverk för Småland, Blekinge och Öland, Linnéuniversitetets webbplats Länk till annan webbplats.

Stockholmsregionen

Linda Martins, linda.martins@upplands-bro.se

Stockholms stad

Richard Hultén, richard.hulten@edu.stockholm.se

Skåne

Annika Ingelström-Nilsson, annika.ingelstrom-nilsson@klippan.se

Södermanland

Rosencrantz Charlotte, charlotte.rosencrantz@nykoping.se

Uppsala län

Kontakta ncs@skolverket.se vid frågor om nätverket.

Värmland

Marlene Andersson, Marlene.andersson@hammaro.se

Västerbotten/ Umeå/ Örnsköldsvik

Therese Vallin, therese.vallin@umea.se

Västernorrland/Hälsingland och Jämtland
Annika Svensson, annika.svensson@miun.se

Språk-, läs- och skrivutvecklare, Mittuniversitets webbplats Länk till annan webbplats.

Västra Götaland

Pernilla Holmberg, pernilla.holmberg@kungsbacka.se

Östergötland

Rusalina Ehnvall, rusalina.ehnvall@utb.linkoping.se

Nätverk i Östergötland Länk till annan webbplats.

Nätverk för förskolan

Stockholmsregionen (inkl. Uppsala och Enköping)

Anna Wennerkvist, anna.wennerkvist@danderyd.se

Malmö stad

Kristina Westlund, kristina.westlund@malmo.se

Starta ett nätverk

Kontakta oss på NCS om det saknas ett nätverk i din region:

E-post till ncs@skolverket.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bilden är en illustration. På bilden syns en hög med böcker. Bredvid högen med böcker står det NCS nyheter

I NCS nyhetsbrev hittar du intressant läsning inom området språk-, läs- och skrivutveckling. Vi skriver bland annat om det senaste inom forskning, aktuella konferenser, vad som pågår i de regionala nätverken och tipsar om intressanta filmer, radioprogram och poddar.

Prenumerera

Kombinera med Läslyftet

Läslyftet är en kompetensutvecklingsinsats om språk-, läs- och skrivutveckling. Den bygger på kollegialt lärande som genomförs med stöd av handledare.

Om förskolan eller skolan deltar i Läslyftet kan språk-, läs- och skrivutvecklaren vara ett stöd för handledarna. En språkutvecklare kan också bidra till att skapa strukturer för ett långsiktigt kollegialt lärande och undervisningsutveckling.

Läs mer om Läslyftet i förskolan Länk till annan webbplats.

Läs mer om Läslyftet i skolan Länk till annan webbplats.

Läslyftsmodulerna på Lärportalen Länk till annan webbplats.

Forskning och fördjupning
Omslaget för En bro av poesi. Bilden är en illustration. Ett barn går över en bro.

Inspiration i arbetet

Poesiantologi till skolor med elever i förskoleklass

I höst skänker Svenska Akademien i samarbete med Skolverket antologin ”En bro av poesi” till alla skolor med förskoleklass. Boken innehåller både äldre och nyare dikter och med varje dikt finns bilder av våra samtida barnboksillustratörer.

Ge varje elev som börjar förskoleklass på skolan 2021 en bok som de får behålla och ta med hem när ni i skolan har arbetat färdigt med boken. Resterande böcker stannar på skolan för att användas i undervisning på lågstadiet. Antalet böcker är en uppskattning utifrån skolans elevantal.

Antologin finns också som talbok och punktskrift.

Läs mer hos Myndigheten för tillgängliga medier. Länk till annan webbplats.

Bilderna fungerar som stöd för att förstå dikterna, som ingångar till samtal och som inspiration till eget skapande. På Svenska Akademiens webbsida finns en lärarhandledning till boken.

Läs mer om antologin hos Svenska Akademien Länk till annan webbplats.

UR, Sveriges Utbildningsradio, har valt att animera 10 dikter ur ”En bro av poesi” och dessa program publiceras löpande på deras webbplats i höst. Under "Pedagogiskt material" på samma webbsida finns en lärarhandledning till filmerna.

Se programmen hos UR Länk till annan webbplats.

Antologin kan vara en del av det läsfrämjande arbetet på skolorna och ett inspirationsarbete tillsammans med skolbiblioteket inför läslovet.

I artikeln ”Låt dikten komma till oss! Poesi och poesididaktik genom hela grundskolan” av Ann Boglind och Anna Nordlund som är redaktörer för antologin är en fördjupning av poesididaktiken. Artikeln handlar om hur lärare på kreativa och lustfyllda sätt kan väcka elevers intresse för poesi. Den vänder sig till lärare i förskoleklass - åk 9.

Läs artikeln "Låt dikten komma till oss! Poesi och poesididaktik genom hela grundskolan". Länk till annan webbplats.

Se filmen Berättandes betydelse

Där får du möta du Ola Henricsson som föreläser och håller workshop i det muntliga berättandets betydelse i undervisningen. Filmen vänder sig till dig som arbetar i förskolan samt förskoleklass-åk 9.

Se filmen på Skolverkets YouTube-kanal Länk till annan webbplats.

Kontakta NCS

E-post till ncs@skolverket.se

Senast uppdaterad 26 november 2021