Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS)

NCS arbetar med att stimulera huvudmän, skolor och förskolor att arbeta aktivt med språk-, läs- och skrivutveckling. Här hittar du stöd och utbildningar som vi erbjuder.

Elever i olika åldrar
Konkreta tips

Språk-, läs- och skrivutvecklare – en resurs för ökad likvärdighet och kvalitet i undervisningen

Språkets betydelse för lärande i alla ämnen och inom alla områden kan inte nog betonas. Det kan därför behövas någon med ett övergripande uppdrag att under ledning av skolchef eller rektor stödja och samordna det språk-, läs- och skrivutvecklande arbetet, och därmed bidra till ökad likvärdighet och kvalitet i undervisningen. En språk-, läs- och skrivutvecklare kan vara en viktig resurs i att främja alla barns och elevers språk- och kunskapsutveckling.

Stöd i det systematiska kvalitetsarbetet

Språk-, läs- och skrivutvecklaren kan bidra till en hållbar och långsiktig struktur för alla barns språkliga och kommunikativa utveckling och ge huvudmän och rektorer stöd i det systematiska kvalitetsarbetet.

Systematiskt kvalitetsarbete i skola och förskola

Nätverk i din region för språk-, läs- och skrivutvecklare

Vi samarbetar med 18 regionala nätverk av språk-, läs- och skrivutvecklare i Sverige.

Nätverken ska bidra till att undervisningen i regionens förskolor och skolor utvecklas systematiskt utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet genom att:

  • stärka kunskapen inom aktuella områden som rör barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling
  • utgöra en arena för didaktiska samtal och erfarenhetsutbyte om språk-, läs- och skrivutveckling
  • synliggöra och stödja utvecklingsarbeten inom språk-, läs- och skrivutveckling.

Nätverken anordnar forskningscirklar, seminarier, föreläsningar och språkdagar med mera.

Nätverksplan

Arbetet i nätverken beskrivs och utformas efter en nätverksplan.

Ladda ner nätverksplanPDF (pdf, 106 kB)

Hitta ett nätverk i din region

Nätverk för skolan

Dalarna

Jessica Therén, jessica.theren@mora.se

Göteborgs stad

Lotten Ekelund, lotten.ekelund@educ.goteborg.se

Center för skolutveckling, Göteborgs stads webbplatslänk till annan webbplats

Halland/NV Skåne

Erica Eklöf, erica.eklof@halmstad.se

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling, Högskolan i Halmstads webbplatslänk till annan webbplats

Malmö stad

Petra Alfe Åslund, petra.alfeaslund@malmo.se

Norrbotten

Erica Lövgren, erica.lovgren@pitea.se

NCS Norrbottens blogglänk till annan webbplats

Närke

Madeleine Forsmark, madelene.forsmark@orebro.se

Småland/Blekinge/Öland

Jennie Elvö, jennie.elvo@skolakalmar.se

Nätverk för Småland, Blekinge och Öland, Linnéuniversitetets webbplatslänk till annan webbplats

Stockholmsregionen

Linda Martins, linda.martins@upplands-bro.se

Stockholms stad

Richard Hultén, richard.hulten@edu.stockholm.se

Skåne

Annika Ingelström-Nilsson, annika.ingelstrom-nilsson@klippan.se

Södermanland

Rosencrantz Charlotte, charlotte.rosencrantz@nykoping.se

Uppsala län

Kontakta ncs@skolverket.se vid frågor om nätverket.

Värmland

Marlene Andersson, Marlene.andersson@hammaro.se

Västerbotten/ Umeå/ Örnsköldsvik

Therese Vallin, therese.vallin@umea.se

Västernorrland/Hälsingland och Jämtland
Annika Svensson, annika.svensson@miun.se

Språk-, läs- och skrivutvecklare, Mittuniversitets webbplatslänk till annan webbplats

Västra Götaland

Eva Lindberg, Eva.Lindberg@lerum.se

Östergötland

Rusalina Ehnvall, rusalina.ehnvall@utb.linkoping.se

Nätverk i Östergötlandlänk till annan webbplats

Nätverk för förskolan

Stockholmsregionen (inkl. Uppsala och Enköping)

Anna Wennerkvist, anna.wennerkvist@danderyd.se

Starta ett nätverk

Kontakta oss på NCS om det saknas ett nätverk i din region:

E-post till ncs@skolverket.se

Nätverk för skolan

Dalarna

Jessica Therén, jessica.theren@mora.se

Göteborgs stad

Lotten Ekelund, lotten.ekelund@educ.goteborg.se

Center för skolutveckling, Göteborgs stads webbplatslänk till annan webbplats

Halland/NV Skåne

Erica Eklöf, erica.eklof@halmstad.se

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling, Högskolan i Halmstads webbplatslänk till annan webbplats

Malmö stad

Petra Alfe Åslund, petra.alfeaslund@malmo.se

Norrbotten

Erica Lövgren, erica.lovgren@pitea.se

NCS Norrbottens blogglänk till annan webbplats

Närke

Madeleine Forsmark, madelene.forsmark@orebro.se

Småland/Blekinge/Öland

Jennie Elvö, jennie.elvo@skolakalmar.se

Nätverk för Småland, Blekinge och Öland, Linnéuniversitetets webbplatslänk till annan webbplats

Stockholmsregionen

Linda Martins, linda.martins@upplands-bro.se

Stockholms stad

Richard Hultén, richard.hulten@edu.stockholm.se

Skåne

Annika Ingelström-Nilsson, annika.ingelstrom-nilsson@klippan.se

Södermanland

Rosencrantz Charlotte, charlotte.rosencrantz@nykoping.se

Uppsala län

Kontakta ncs@skolverket.se vid frågor om nätverket.

Värmland

Marlene Andersson, Marlene.andersson@hammaro.se

Västerbotten/ Umeå/ Örnsköldsvik

Therese Vallin, therese.vallin@umea.se

Västernorrland/Hälsingland och Jämtland
Annika Svensson, annika.svensson@miun.se

Språk-, läs- och skrivutvecklare, Mittuniversitets webbplatslänk till annan webbplats

Västra Götaland

Eva Lindberg, Eva.Lindberg@lerum.se

Östergötland

Rusalina Ehnvall, rusalina.ehnvall@utb.linkoping.se

Nätverk i Östergötlandlänk till annan webbplats

Nätverk för förskolan

Stockholmsregionen (inkl. Uppsala och Enköping)

Anna Wennerkvist, anna.wennerkvist@danderyd.se

Starta ett nätverk

Kontakta oss på NCS om det saknas ett nätverk i din region:

E-post till ncs@skolverket.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bilden är en illustration. På bilden syns en hög med böcker. Bredvid högen med böcker står det NCS nyheter

I NCS nyhetsbrev hittar du intressant läsning inom området språk-, läs- och skrivutveckling. Vi skriver bland annat om det senaste inom forskning, aktuella konferenser, vad som pågår i de regionala nätverken och tipsar om intressanta filmer, radioprogram och poddar.

Prenumerera

Delta i konferens för språk-, läs- och skrivutvecklare

Konferensen anordnas årligen och arrangeras i år den 25-26 november. Vi publicerar program och länk till anmälan i september 2021.

Utbildningar för språk-, läs- och skriv­utvecklare

Det finns en utbildning som riktar sig till dig som arbetar i förskolan och en till dig som arbetar i skolan. I utbildningarna får ni ta del av föreläsningar och gruppdiskussioner samt möjlighet att dela erfarenheter med varandra. Mellan utbildningstillfällena får ni arbeta med uppgifter knutna till er roll.

Utbildningarna fokuserar på följande områden:

  • språk-, läs- och skrivutvecklande arbete
  • systematiskt kvalitetsarbete
  • att leda samtal
  • att leda processer.

NCS utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan 2020/21

NCS utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i skolan 2020/21länk till annan webbplats

Kombinera med Läslyftet

Läslyftet är en kompetensutvecklingsinsats om språk-, läs- och skrivutveckling. Den bygger på kollegialt lärande som genomförs med stöd av handledare.

Om förskolan eller skolan deltar i Läslyftet kan språk-, läs- och skrivutvecklaren vara ett stöd för handledarna. En språkutvecklare kan också bidra till att skapa strukturer för ett långsiktigt kollegialt lärande och undervisningsutveckling.

Läs mer om Läslyftet i förskolanlänk till annan webbplats

Läs mer om Läslyftet i skolanlänk till annan webbplats

Läslyftsmodulerna på Lärportalenlänk till annan webbplats

Forskning och fördjupning

Inspiration i arbetet

Poesiantologi till skolor med elever i förskoleklass

I höst skänker Svenska Akademien i samarbete med Skolverket antologin ”En bro av poesi” till alla skolor med förskoleklass. Boken innehåller både äldre och nyare dikter och med varje dikt finns bilder av våra samtida barnboksillustratörer. Bilderna fungerar som stöd för att förstå dikterna, som ingångar till samtal och som inspiration till eget skapande.

På Svenska Akademiens webbsida finns en lärarhandledning till boken. UR, Sveriges Utbildningsradio, ska animera dikter ur ”En bro av poesi” och programmen publiceras på deras webbplats i höst. Antologin kan vara en del av det läsfrämjande arbetet på skolorna och ett inspirationsarbete tillsammans med skolbiblioteket inför läslovet.

Läs mer om antologin hos Svenska Akademienlänk till annan webbplats

I artikeln ”Låt dikten komma till oss! Poesi och poesididaktik genom hela grundskolan” av Ann Boglind och Anna Nordlund som är redaktörer för antologin är en fördjupning av poesididaktiken. Artikeln handlar om hur lärare på kreativa och lustfyllda sätt kan väcka elevers intresse för poesi. Den vänder sig till lärare i förskoleklass - åk 9.

Läs artikeln "Låt dikten komma till oss! Poesi och poesididaktik genom hela grundskolan".länk till annan webbplats

Se filmen Berättandes betydelse

Där får du möta du Ola Henricsson som föreläser och håller workshop i det muntliga berättandets betydelse i undervisningen. Filmen vänder sig till dig som arbetar i förskolan samt förskoleklass-åk 9.

Se filmen på Skolverkets YouTube-kanallänk till annan webbplats

Kontakta NCS

Susanne Magne, Skolverket:

E-post till susanne.magne@skolverket.se

Tammi Gustafsson Nadel, Skolverket:

E-post till tammi.gustafsson.nadel@skolverket.se

Malin Gyunda, Skolverket:

E-post till malin.gyunda@skolverket.se

Senast uppdaterad 28 juni 2021