Skolverket

Studiehandledarens roll i undervisningen av nyanlända

När elevens ämneslärare, modersmålslärare och studiehandledare samarbetar, så stödjer studiehandledning på modersmål elevens kunskapsutveckling i olika ämnen.

Framgångsfaktorer för studiehandledning på modersmålet

Framgångsfaktorer för studiehandledning på modersmålet är

  • att man först bedömer elevens språk- och ämneskunskaper
  • att insatserna anpassas efter elevens förutsättningar och behov
  • att skolan har kompetens om flerspråkighet
  • att studiehandledaren och elevens lärare samverkar och
  • att undervisning ges växelvis på elevens modersmål och på svenska, för att eleven ska utveckla verktyg för sitt eget lärande.

Hur gör man när det inte finns en tillgänglig studiehandledare på skolan?

Studiehandledningen är det viktigaste verktyget vid undervisning av nyanlända elever, menar professor Nihad Bunar på barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Just studiehandledningen fungerar som en brygga mellan de kunskaper som eleverna bär med sig och allt det nya som de möts av här – såväl pedagogiskt som språk- och kunskapsmässigt. Men hur gör man för att få det att fungera i praktiken, även om det inte finns någon tillgänglig studiehandledare på skolan?
Lyssna på podden Kunskapsbryggorna från UR, Didaktornlänk till annan webbplats

Stödmaterial

Skriften Studiehandledning på modersmålet tar upp undervisningens innehåll och organisation, studiehandledarens uppdrag och vilka elever som ska erbjudas studiehandledning på modersmålet.
Skriften Studiehandledning på modersmålet

 

Komma igång med Bygga svenska är ett stöd för lärares arbete med bedömningsmaterialet Bygga svenska. Här finns förslag som exempelvis visar hur man kan börja med fokus på de översiktliga beskrivningarna av stegen, eller utvalda observations­punkter och exemplen på undervisning och stöttning, som är kopplade till stegen.

Komma igång med Bygga svenska