Organisera förskolan under coronapandemin

Förskolan ska vara en plats där barn kan leka och lära i en trygg miljö. Det kan vara en utmaning att få vårdnadshavare att känna sig trygga i dessa tider där många känner oro. Här finns stöd för hur rektorer kan organisera och anpassa förskolans verksamhet under coronapandemin.

två förskolebarn samlar på löv
Konkreta tips

För att barnen ska känna sig trygga ska de så långt som möjligt vara i sina fasta grupper så att de möter samma personal som tidigare. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distansering gäller inte barns lek och förskolepersonalens arbete med barnen. Omsorg, utveckling och lärande ska fortfarande bilda en helhet i förskolan.

Inskolningar under pandemin

Under våren och hösten introduceras många nya barn och deras vårdnadshavare i förskolan. Många vårdnadshavare är oroliga på grund av pandemin. Därför är det extra viktigt att personalen kommunicerar tydligt och bygger goda relationer med vårdnadshavare. Rektor har också en möjlighet att skjuta fram introduktionen om vårdnadshavare önskar det.

De delar av introduktionen där vårdnadshavare deltar bör ske utomhus för att minska smittspridningen. Ett sätt att visa inomhusmiljöer är att barnen får vara med att filma inomhus och filmen visas för vårdnadshavarna.

Rutiner för hämtning och lämning

Det kan vara bra om hämtning och lämning sker utomhus i största möjliga mån. Personalen ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distansering till andra vuxna.

Skydda dig och andra från smittspridning, på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Covid-19 hos barn och unga, en kunskapssammanställning, Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Hygien- och städrutiner under pandemin

För att minska smittspridningen är det viktigt att alla som vistas i förskolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för hygien- och städrutiner.

Handhygien, städning och samvaro, på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch, Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Förskola utomhus

Många förskolor har flyttat ut stora delar av sin verksamhet för att minska smittspridningen. Förskolan har en lång tradition av att arbeta utomhus och i naturen som en del av den pedagogiska verksamheten.

Hållbar utveckling samt hälsa och rörelse i förskolanlänk till annan webbplats

Uttrycksformer för upptäckare – förskolanlänk till annan webbplats

Möten under pandemin

Personalmöten och andra möten på förskolan ska hållas så att alla kan hålla tillräcklig avstånd till varandra. Fysiska möten kan hållas utomhus om det går.

Skydda dig och andra från smittspridning, på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Coronavirus och arbetsmiljö, på Arbetsmiljöverkets webbplatslänk till annan webbplats

Ansvar

Ansvar i förskolan under pandemin

Rektor ansvarar för att vårdnadshavare får skriftlig information om att

  • endast friska och symptomfria barn får lämnas på förskolan
  • barn som får symptom i förskolan ska hämtas av vårdnadshavare eller annan person som är utsedd av vårdnadshavarna
  • barn som har varit sjuka kan komma tillbaka till förskolan först efter två symptomfria dagar.

Råd för att minska risken för smittspridningen, Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 21 september 2020