Organisera och utforma undervisning och lärmiljö med fokus på NPF

På denna sida hittar du poddar och filmer som kan inspirera dig i hur du kan arbeta med elever som har NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Materialet vänder sig till lärare och rektorer i grundskolan, gymnasiet, vuxenutbildningen och anpassade skolformer.

Konkreta tips

Om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF

NPF är ett paraplybegrepp för att beskriva flera olika funktionsnedsättningar som till exempel autism, adhd och språkstörning. Det kan beskrivas som funktionsnedsättningar som påverkar den kognitiva förmågan och hur en person fungerar i sin vardag. Det kan exempelvis innebära svårigheter att behålla uppmärksamheten, planera sitt arbete i skolan eller utmaningar i samspelet med andra människor.

Kunskap om funktionsnedsättningar kan hjälpa oss att bättre förstå utmaningarna och framförallt hur vi kan stödja eleverna på olika sätt. Elever kan av olika anledningar ha liknande svårigheter i skolmiljön utan att ha en NPF-diagnos. En diagnos är aldrig ett villkor för att få stöd. Det är elevens behov och förutsättningar som avgör rätten till stöd. Lärares kunskap, professionella omdöme och förmåga att skapa en inkluderande undervisning och tillgänglig lärmiljö är av stor betydelse för elevers lärande, utveckling och välbefinnande.

Podd om olika diagnoser inom NPF

I denna podd möter du Christopher Gillberg som delar med sig av sin kunskap och erfarenhet om barn och vuxna med olika diagnoser inom NPF. Christopher Gillberg är senior professor och universitetssjukhusöverläkare vid Sahlgrenska Akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Du kan välja att lyssna på podden i sin helhet eller valda delar som fokuserar på olika diagnoser inom NPF. Podden i sin helhet publiceras i augusti 2024.

Poddavsnitt: Del 1 – Introduktion till podden (tid: 6:24)

I detta avsnitt talar Christopher Gillberg bland annat om vad som gjorde honom intresserad av det som idag kallas NPF.

Ladda ner transkription av Introduktion till podden Pdf, 41 kB.

Poddavsnitt: Del 2 – Om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF (tid: 12:54)

I detta avsnitt pratar Christopher Gillberg övergripande om NPF och om diagnoser generellt. Vidare resonerar Christopher även om kön och NPF.

Ladda ner transkription av Om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF Pdf, 44 kB.

Poddavsnitt: Del 3 – Om Autism (tid: 7:53)

I detta avsnitt pratar Christopher Gillberg om autism specifikt och hur det kan komma sig till uttryck hos olika individer.

Ladda ner transkription av Om Autism Pdf, 39 kB.

Poddavsnitt: Del 4 – Om ADHD (tid: 7:07)

I detta avsnitt pratar Christopher Gillberg om ADHD specifikt och hur det kan komma sig till uttryck hos olika individer.

Ladda ner transkription av Om ADHD Pdf, 39 kB.

Poddavsnitt: Del 5 – Om Intellektuell funktionsnedsättning (tid: 4:05)

I detta avsnitt pratar Christopher Gillberg om IF (Intellektuell funktionsnedsättning) specifikt och hur det kan komma sig till uttryck hos olika individer.

Ladda ner transkription av Om intellektuell funktionsnedsättning Pdf, 35 kB.

Poddavsnitt: Del 6 – Om ESSENCE (tid: 11:44)

I detta avsnitt resonerar Christopher Gillberg om begreppet ESSENCE och hur det hänger ihop med NPF.

Ladda ner transkription av Om ESSENCE Pdf, 44 kB.

Poddavsnitt: Del 7 – Avslutning (tid: 6:25)

I detta avsnitt ger Christopher Gillberg några avslutande medskick till personal som möter elever med NPF.

Ansvar

Filmer om hur du kan organisera och utforma undervisning och lärmiljö med fokus på NPF

Film: Utforma undervisning och lärmiljö utifrån barn och elevers förutsättningar och behov – extra fokus på elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (tid: 12:49 minuter)

I denna film föreläser Anna Borg om hur lärare kan utforma undervisning och lärmiljöer med ett extra fokus på elever med NPF.

Anna Borg är legitimerad grundskollärare 4-9 samhällsorienterade ämnen, tidigare rektor och chef inom elevhälsan, författare, föreläsare och anknuten specialpedagog på KIND- Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders.

Film: Att navigera mångfald: En helhetssyn på ledarskap, organisation och neuropsykiatriska svårigheter i förskola och skola (tid: 13:39 minuter)

I denna film föreläser Johanna Lüddeckens och ger exempel på hur skolor kan organisera sig för möta elever med NPF, med fokus på en helhetssyn på skolans organisation. Johanna Lüddeckens är Fil. Lic i specialpedagogik och doktorand i skolledarskap på Linnéuniversitetet i Växjö.

Senast uppdaterad 03 juli 2024