Pedagogik i förskoleklassen

Materialet syftar till att stärka förskoleklassens identitet, kopplat till läroplanen och kommentarmaterialet för förskoleklassen.

De olika delarna är en kombination av stödmaterial, inspiration och kompetensutveckling för dig som arbetar i förskoleklassen.
Materialet är framtaget i samarbete med Sven Persson vid Malmö universitet, Lina Söderman Lago vid Linköping universitet och Helena Ackesjö vid Linnéuniversitetet.

Under hösten kommer webbtexterna att kompletteras med forskningsartiklar och filmer.

elever har lektion i skogen
Senast uppdaterad 14 augusti 2019