Planera undervisning med kursplanen i modersmål

Det här stödet riktar sig till dig som undervisar i modersmål i grundskolan, anpassade grundskolan, sameskolan eller specialskolan. Här hittar du material för att diskutera, planera, undervisa och bedöma utifrån kursplaner och kommentarmaterial. Materialet är utformat för att användas tillsammans med ämneskollegor.

Materialet riktar sig även till dig som ska planera undervisning i modersmål inom de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib.

En lärare med ett block i handen och en elev med skolböcker och en ryggsäck. I mitten av bilden är symbolen för ämnet modersmål, vilket är en knapp med ämnets initialer "ML" i versaler.
Konkreta tips

Så använder du kursplanerna

Läs gärna texten "Så använder du kursplanerna" innan ni diskuterar kursplaner och kommentarmaterial. Där kan ni läsa om hur kursplaner ska användas i undervisningen.

Så använder du kursplanerna – grundskolenivå

Diskutera kursplaner och kommentarmaterial

Utgå från kursplanerna och kommentarmaterialen när ni diskuterar planering, undervisning och bedömning. Kursplanerna finns för olika skolformer. Välj de kursplaner som är aktuella för er.

Kommentarmaterialen ger er en bredare och djupare förståelse för kursplanerna. Använd sedan gärna ett urval av diskussionsfrågorna här nedanför.

Vem kan använda vilken kursplan?

 • Grundskolans kursplaner och sameskolans kursplan i samiska kan användas för elever i alla skolformer på grundskolenivå.
 • Anpassade grundskolans kursplaner kan bara användas för elever som går i anpassade grundskolan och för vissa elever i specialskolan.
 • Specialskolans kursplaner för döva och hörselskadade elever samt för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning kan bara användas för elever som går i specialskolan.

Läs kursplaner

Läs kommentarmaterial

Läs de kommentarmaterial som är aktuella för er. Kommentarmaterialen ger er en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texten i kursplanerna. De beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och vad ni kan fokusera på när ni gör bedömningar i relation till betygskriterierna eller kriterierna för bedömning av kunskaper.

Diskussionsfrågor

Här finns diskussionsfrågor om planering, undervisning och bedömning i modersmål.

 1. På vilka sätt kan ämnets syfte omsättas i praktiken i er undervisning?
 2. På vilka sätt kan ni arbeta med traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor kopplade till modersmålet?
 3. Hur kan ni arbeta med olika former av samtal i undervisningen?
 4. Hur kan ni kombinera delar av det centrala innehållet till olika arbetsområden?
 5. På vilka sätt kan ni arbeta för att undervisningen både ska vara engagerande och tillgänglig för alla elever?
 6. Hur kan undervisningen bidra till att eleverna utvecklar självständighet och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan?

Sikta framåt

Fundera var och en på vad ni vill ta med från era diskussioner om kursplanen. Diskutera och sammanfatta sedan gemensamt i gruppen. Det kan till exempel vara sådant ni tyckte var viktigt, frågor ni vill ha svar på eller förslag på sådant ni vill utveckla eller arbeta vidare med.

 1. På vilka sätt kan ämnets syfte omsättas i praktiken i er undervisning?
 2. På vilka sätt kan ni arbeta med kulturella företeelser och ett jämförande perspektiv både i relation till majoritetssamhället och till andra nationella minoriteter
 3. Hur kan ni kombinera delar av det centrala innehållet till olika arbetsområden?
 4. På vilka sätt kan ni arbeta för att undervisningen både ska vara engagerande och tillgänglig för alla elever?
 5. Hur kan undervisningen bidra till att eleverna utvecklar självständighet och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan?

Sikta framåt

Fundera var och en på vad ni vill ta med från era diskussioner om kursplanen. Diskutera och sammanfatta sedan gemensamt i gruppen. Det kan till exempel vara sådant ni tyckte var viktigt, frågor ni vill ha svar på eller förslag på sådant ni vill utveckla eller arbeta vidare med.

Senast uppdaterad 22 april 2024