Planera undervisning med kursplanerna i de naturorienterande ämnena

Det här stödet riktar sig till dig som undervisar i naturorienterande ämnen, biologi, fysik eller kemi i grundskolan, anpassade grundskolan, sameskolan eller specialskolan. Här hittar du material för att diskutera, planera, undervisa och bedöma utifrån kursplaner och kommentarmaterial. Materialet är utformat för att användas tillsammans med ämneskollegor.

Tre lärare diskuterar vid ett bord högst upp i bilden. Längre ned i bild syns två elever som gungar på varsin gunga utomhus i en gungställning. Längst upp i vänster hörn av bilden finns symbolen för ämnet "naturorienterande ämnen", en rund rosa knapp med versalerna "NO" skrivna inuti.
Konkreta tips

Så använder du kursplanerna

Läs gärna texten "Så använder du kursplanerna" innan ni diskuterar kursplaner och kommentarmaterial. Där kan ni läsa om hur kursplaner ska användas i undervisningen.

Så använder du kursplanerna – grundskolenivå

Diskutera kursplaner och kommentarmaterial

Utgå från kursplanerna och kommentarmaterialen när ni diskuterar planering, undervisning och bedömning. Kursplanerna finns för olika skolformer. Välj de kursplaner som är aktuella för er.

Kommentarmaterialen ger er en bredare och djupare förståelse för kursplanerna. Använd sedan gärna ett urval av diskussionsfrågorna längst ner på sidan.

Vem kan använda vilken kursplan?

 • Grundskolans kursplaner och sameskolans kursplan i samiska kan användas för elever i alla skolformer på grundskolenivå.
 • Anpassade grundskolans kursplaner kan bara användas för elever som går i anpassade grundskolan och för vissa elever i specialskolan.
 • Specialskolans kursplaner för döva och hörselskadade elever samt för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning kan bara användas för elever som går i specialskolan.

Läs kursplaner

Läs kommentarmaterial

Läs de kommentarmaterial som är aktuella för er. Kommentarmaterialen ger er en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texten i kursplanerna. De beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och vad ni kan fokusera på när ni gör bedömningar i relation till betygskriterierna eller kriterierna för bedömning av kunskaper.

Diskussionsfrågor

Här finns diskussionsfrågor om planering, undervisning och bedömning i de naturorienterande ämnena och biologi, fysik och kemi.

 1. På vilka sätt kan ämnets syfte omsättas i praktiken i er undervisning?
 2. Vilka analoga och digitala verktyg skulle ni vilja ge eleverna möjlighet att använda i fältstudier och experiment? I vilka sammanhang ser ni att verktygen kan användas?
 3. Hur kan ni kombinera delar av det centrala innehållet till olika arbetsområden?
 4. På vilka sätt kan ni arbeta för att undervisningen ska vara engagerande, språkutvecklande och tillgänglig för alla elever?
 5. Hur kan undervisningen bidra till att eleverna utvecklar självständighet och tilltro till den egna förmågan att ta sig an uppgifter på ett kreativt och problemlösande sätt?

Sikta framåt

Fundera var och en på vad ni vill ta med från era diskussioner om kursplanen. Diskutera och sammanfatta sedan gemensamt i gruppen. Det kan till exempel vara sådant ni tyckte var viktigt, frågor ni vill ha svar på eller förslag på sådant ni vill utveckla eller arbeta vidare med.

 1. På vilka sätt kan ämnets syfte omsättas i praktiken i er undervisning?
 2. Vilka analoga och digitala verktyg skulle ni vilja ge eleverna möjlighet att använda i fältstudier och experiment? I vilka sammanhang ser ni att verktygen kan användas?
 3. Hur kan ni kombinera delar av det centrala innehållet till olika arbetsområden?
 4. På vilka sätt kan ni arbeta för att undervisningen ska vara engagerande, språkutvecklande och tillgänglig för alla elever?
 5. Hur kan undervisningen bidra till att eleverna utvecklar självständighet och tilltro till den egna förmågan att ta sig an uppgifter på ett kreativt och problemlösande sätt?

Sikta framåt

Fundera var och en på vad ni vill ta med från era diskussioner om kursplanen. Diskutera och sammanfatta sedan gemensamt i gruppen. Det kan till exempel vara sådant ni tyckte var viktigt, frågor ni vill ha svar på eller förslag på sådant ni vill utveckla eller arbeta vidare med.

 1. På vilka sätt kan ämnets syfte omsättas i praktiken i er undervisning?
 2. Hur kan ni arbeta språk- och kunskapsutvecklande med kommunikation, ord, begrepp och texter inom de naturorienterande ämnena?
 3. Vilka analoga och digitala verktyg skulle ni vilja ge eleverna möjligheter att använda i fältstudier och experiment? I vilka sammanhang ser ni att verktygen kan användas?
 4. Hur kan ni kombinera delar av det centrala innehållet till olika arbetsområden?
 5. På vilka sätt kan ni arbeta för att undervisningen både ska vara engagerande och tillgänglig för alla elever?
 6. Hur kan undervisningen bidra till att eleverna utvecklar självständighet och tilltro till den egna förmågan att ta sig an uppgifter på ett kreativt och problemlösande sätt?

Sikta framåt

Fundera var och en på vad ni vill ta med från era diskussioner om kursplanen. Diskutera och sammanfatta sedan gemensamt i gruppen. Det kan till exempel vara sådant ni tyckte var viktigt, frågor ni vill ha svar på eller förslag på sådant ni vill utveckla eller arbeta vidare med.

Senast uppdaterad 22 april 2024