Prao – så ersätter eller flyttar du

Under den pågående coronapandemin kan det vara svårt att erbjuda prao på arbetsplatser. Här hittar du råd för hur din skola kan erbjuda eleverna alternativ.

Lärare tittar på eleverna som räcker upp händerna

För att alla elever i grundskolan och motsvarande skolformer ska få likvärdiga möjligheter att göra val för framtiden behöver de få konkreta erfarenheter och kunskaper om arbetslivet. Prao spelar en viktig roll för att ge eleverna sådana kunskaper och erfarenheter. Det är därför prao är ett obligatoriskt inslag i de här skolformerna.

Möjligheterna för eleverna att genomföra prao som planerat, till exempel inom vård och omsorg eller inom restaurangbranschen, påverkas av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det lokala näringslivet. Om dina elever inte kan genomföra sin prao på en arbetsplats ska din skola erbjuda alternativ.

Konkreta tips

Fördela ansvaret

Skolans rektor ansvarar för att prao blir en del av elevernas utbildning. Det handlar om att antingen säkerställa att prao ersätts med arbetslivsorienterande aktiviteter i undervisningen, eller om möjligt senarelägga praoperioden.

Tänk på att

  • fördela ansvaret mellan studie- och yrkesvägledare, lärare och övrig personal
  • skapa förutsättningar och former för personalen att i samarbete planera, genomföra och utvärdera arbetslivsorienterande aktiviteter.
Konkreta tips

Så ersätter du prao

De arbetslivsorienterande aktiviteterna kan se ut på olika sätt och variera i tid och omfattning då skollagens skrivning inte är specifik gällande detta.

Skolan kan ha följande punkter som grund för att säkerställa att eleverna får med sig det som de har rätt till.

Eleverna ska få

  • erfarenhet av och kunskapom arbetslivet – praktiska eller teoretiska – villkor, ansvar och krav med mera
  • syn på sina styrkor, förmågor och intressen
  • se om de egna funderingarna om arbetslivet stämmer med verkligheten
  • ökad kännedom om kön, status och social/kulturella roller och hur dessa påverkar arbetsmarknaden och gymnasievalet
  • likvärdiga möjligheter att göra val för framtiden.

Exempel på material och verktyg

Konkreta tips

Så flyttar du prao

Prao kan förläggas när som helst i årskurs 8 och 9. Om det fungerar utifrån lokala förutsättningar kan det både i dagsläget och i höst finnas möjligheter till prao. Men förutsättningar och riktlinjer kan komma att ändras, vilket gör det viktigt att planera för andra arbetslivsorienterande aktiviteter.

Tänk på att

  • det kan bli konkurrens om platserna om många elever ska ut på prao, apl och praktik samtidigt
  • kontakta arbetslivet i god tid för att höra om de kan ta emot elever
  • planera andra arbetslivsorienterande aktiviteter ifall prao inte kan erbjudas.
Senast uppdaterad 03 september 2020