Resurser för undervisning i källkritik

Här får du idéer och inspiration till samtal om källkritik på nätet. Det finns övningar, kurser, filmer, källkritiska exempel och annat material som du kan prova tillsammans med eleverna.

Lärare diskuterar med två elever som jobbar med datorn
Konkreta tips

Lärartips för källkritiskt arbete

Lärare och skolbibliotekarier delar med sig av sitt arbete med källkritik i klassrummet. Här är deras viktigaste råd till kollegor.

Tips från lärarkollegor om källkritiskt arbete

Pedagogiska verktyg

Pedagogiska verktyg på Statens medieråds webbplats innehåller övningar och lektionsmaterial om källkritik, konspirationsteorier och desinformation. På Statens medieråd hittar du också utbildningen MIK för mig, ett digitalt utbildningsverktyg med diskussionsfrågor, färdiga lektionspaket och övningar om källkritik, vinklade budskap och våra relationer på nätet. Syftet är att få igång reflektioner och diskussioner i skolan kring hur medielandskapet förändras. Vad krävs för att bli en medveten och kritisk medieanvändare? Vad innebär egentligen kritiskt tänkande idag? Vilka kunskaper och förmågor är nödvändiga? I MIK Sveriges kunskapsbank hittar du ytterligare resurser från medlemmar i nätverket MIK Sverige. Nätverket drivs av Statens medieråd och består av myndigheter och aktörer med verksamhet inom MIK-området.

Pedagogiska verktyg Statens Medieråds webbplats Länk till annan webbplats.

Webbutbildningen MIK för mig Länk till annan webbplats.

Digitala lektioner om källkritik

Digitala lektioner är ett fritt lektionsmaterial om digital kompetens från Internetstiftelsen. Lektionerna kan handla om allt från källkritik till programmering. Syftet är att vara en öppen digital lärresurs för att möta läroplanens skrivningar kopplade till digital kompetens och programmering. Materialet kan användas direkt i klassrummet eller för att förbereda lektioner och det går att filtrera utifrån årskurs, ämnesområde eller skolämne.

Digitala lektioner på Internetstiftelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Häftet Källkritik på internet på Internetstiftelsens webbplats Länk till annan webbplats.

SO-rummet drivs av Robert de Vries som är utbildad gymnasielärare inom historia, religionskunskap och samhällskunskap med många års erfarenhet som SO-lärare i Göteborg.

Lektioner och lärarmaterial om källkritik för gymnasieskolan, SO-rummet Länk till annan webbplats.

Källkritik, historiebruk och rasism

I det här interaktiva klassrumsmaterialet får dina elever öva förmågorna källkritik och historiebruk. Förmågor som är viktiga för att kunna hantera information, åsikter och värderingar av olika slag som finns i en demokrati. Genom historiskt källmaterial får eleverna lära sig om fem händelser i Sveriges historia. Händelser som alla är kopplade till olika former av rasism. Materialet riktar sig till årskurs 7-9 och gymnasiet.

Källkritik, historiebruk och rasism på Forum för levande historias webbplats Länk till annan webbplats.

UR-program om källkritik

Är allt som sägs och skrivs sant? Vad betyder det egentligen att vara källkritisk? Och hur vet man om man kan lita på en källa? Nyhetsankaret Anna Ankare får lära sig varför det är så viktigt att vara källkritisk. Programmet ingår i Utbildningsradions (UR) serie Är det sant? om källkritik för barn 4-6 år. För barn på lågstadiet finns serien Hur vet du det? UR har också gjort en serie om källkritik som vänder sig till elever i årskurs 7-9 och ett par som vänder sig till gymnasieskolan.

Programserien Är det sant? på UR:s webbplats Länk till annan webbplats.

Programserien Hur vet du det? (F-3) på UR:s webbplats Länk till annan webbplats.

Programserien Källkritik (7-9) på UR:s webbplats Länk till annan webbplats.

Programserien Fejkskolan (gymnasieskola) på UR:s webbplats Länk till annan webbplats.

Programserien Kjellkritik (gymnasieskola) på UR:s webbplats Länk till annan webbplats.

Samtliga program om källkritik på UR:s webbplats Länk till annan webbplats.

Om källkritik och bilder

Det är lätt att tro att bilder utgör en exakt kopia av verkligheten, men bilder kan redigeras, förvanskas, placeras i fel sammanhang, få fel bildtext och det är inte alltid så lätt att genomskåda. Forskaren Thomas Nygren har gjort studier som visar att exempelvis gymnasieelever har problem med att identifiera manipulerade bilder. Behovet av att kunna tolka bilder och deras budskap ökar i en värld som svämmar över av visuella budskap. Därför har aktörer som Statens medieråd och Internetstiftelsen producerat undervisningsmaterial om källkritik för bilder. Bilder och verkligheter ta upp olika aspekter av bildens betydelse på och utanför internet. Propaganda och bilders makt lägger tyngdpunkten på bilden som verktyg för propaganda. Källkritik av bilder är en digital lektion om källkritik för bilder.

Bilder och verkligheter – visuell gemenskap på nätet på Statens medieråds webbplats Länk till annan webbplats.

Propaganda och bilders makt på Statens medieråds webbplats Länk till annan webbplats.

Källkritik av bilder på Internetstiftelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Om myter, felaktigheter och rykten på nätet

Med den virala nyhetsspridningen ökar risken för att felaktig eller förvanskad information snabbt sprids i samhället. Men det finns flera webbplatser som avslöjar vandringssägner, myter, felaktigheter och rykten som presenteras och sprids som nyheter. Den amerikanska webbplatsen Snopes.com har funnits sedan 1994. Den fäster blicken på vad som sprids på nätet i den engelskspråkiga världen och ger exempel på bluffar, myter och manipulerade bilder etcetera. Snopes svenska motsvarigheter är Vetenskap och Folkbildning samt Faktoider. Vetenskap och folkbildning (VoF) är en ideell förening som arbetar med att avslöja olika bluffar, myter och folkförvillare. Bloggen Faktoider pekar bland annat på pseudovetenskap och ogrundade påståenden i medieflödet. Exempelvis granskas vilka aktörer som ligger bakom olika gratismaterial till skolan.

Webbplatsen Vetenskap och folkbildning Länk till annan webbplats.

Bloggen Faktoider på webbplatsen Blogspot Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 14 januari 2022