Resurser för undervisning i källkritik

Här får du idéer och inspiration till skolans diskussioner om källkritik på nätet. Det finns övningar, kurser, filmer, källkritiska exempel och annat material som du kan prova tillsammans med eleverna.

Lärare diskuterar med två elever som jobbar med datorn
Konkreta tips

Lärartips för källkritiskt arbete

Lärare och skolbibliotekarier delar med sig av sitt arbete med källkritik i klassrummet. Här är deras viktigaste råd till kollegor.

Tips från lärarkollegor om källkritiskt arbete

Lär om medier

Lär om medier på Statens Medieråds webbplats vänder sig till lärare, bibliotekarier, föräldrar och andra vuxna som vill lära sig mer om dagens medielandskap och öka sin medie- och informationskunnighet (MIK). På Statens medieråd hittar du också utbildningen MIK för mig, ett digitalt utbildningsverktyg med diskussionsfrågor, färdiga lektionspaket och övningar om källkritik, vinklade budskap och våra relationer på nätet. Syftet är att få igång reflektioner och diskussioner i skolan kring hur medielandskapet förändras. Vad krävs för att bli en medveten och kritisk medieanvändare? Vad innebär egentligen kritiskt tänkande idag? Vilka kunskaper och förmågor är nödvändiga?

Lär om Medier på Statens Medieråds webbplatslänk till annan webbplats

Webbutbildningen MIK för miglänk till annan webbplats

Digitala lektioner om källkritik

Digitala lektioner är ett fritt lektionsmaterial om digital kompetens från Internetstiftelsen. Lektionerna kan handla om allt från källkritik till programmering. Syftet är att vara en öppen digital lärresurs för att möta de läroplansändringar som skedde sommaren 2018 när digital kompetens och programmering skrevs in i läroplanen. Materialet kan användas direkt i klassrummet eller för att förbereda lektioner och det går att filtrera utifrån tema och årskurser.

Digitala lektioner på Internetstiftelsens webbplatslänk till annan webbplats

Häftet Källkritik på internet på Internetstiftelsens webbplatslänk till annan webbplats

SO-rummet drivs av Robert de Vries som är utbildad gymnasielärare inom historia, religionskunskap och samhällskunskap med många års erfarenhet som SO-lärare i Göteborg.

Lektioner och lärarmaterial om källkritik för gymnasieskolan, SO-rummetlänk till annan webbplats

Källkritik, historiebruk och rasism

I det här interaktiva klassrumsmaterialet får dina elever öva förmågorna källkritik och historiebruk. Förmågor som är viktiga för att kunna hantera information, åsikter och värderingar av olika slag som finns i en demokrati. Genom historiskt källmaterial får eleverna lära sig om fem händelser i Sveriges historia. Händelser som alla är kopplade till olika former av rasism. Materialet riktar sig till årskurs 7-9 och gymnasiet.

Källkritik, historiebruk och rasism på Forum för levande historias webbplatslänk till annan webbplats

UR-program om källkritik

Är allt som sägs och skrivs sant? Vad betyder det egentligen att vara källkritisk? Och hur vet man om man kan lita på en källa? Nyhetsankaret Anna Ankare får lära sig varför det är så viktigt att vara källkritisk. Programmet ingår i Utbildningsradions (UR) serie Är det sant? om källkritik för barn 4-6 år. För barn på lågstadiet finns serien Hur vet du det? UR har också gjort en serie om källkritik som vänder sig till elever i årskurs 7-9 och ett par som vänder sig till gymnasieskolan.

Programserien Är det sant? på UR:s webbplatslänk till annan webbplats

Programserien Hur vet du det? (F-3) på UR:s webbplatslänk till annan webbplats

Programserien Källkritik (7-9) på UR:s webbplatslänk till annan webbplats

Programserien Fejkskolan (gymnasieskola) på UR:s webbplats länk till annan webbplats

Programserien Kjellkritik (gymnasieskola) på UR:s webbplatslänk till annan webbplats

Samtliga program om källkritik på UR:s webbplatslänk till annan webbplats

NE:s temapaket Källkritik

Temapaketet från Nationalencyklopedin (NE) lär dig grunderna i källkritik. Hur bedömer man om information är tillförlitlig? Vilka olika typer av källor finns det? Vad händer när en berättelse vandrar genom flera personer? Hur söker man bäst på Internet? Det är frågor som temapaketet försöker besvara.

Temapaket om källkritik på NE:s webbplatslänk till annan webbplats

Om källkritik och bilder

Det är lätt att tro att bilder utgör en exakt kopia av verkligheten, men bilder kan redigeras, förvanskas, placeras i fel sammanhang, få fel bildtext och det är inte alltid så lätt att genomskåda. Forskaren Thomas Nygren har gjort studier som visar att exempelvis gymnasieelever har problem med att identifiera manipulerade bilder. Behovet av att kunna tolka bilder och deras budskap ökar i en värld som svämmar över av visuella budskap. Därför har aktörer som Statens medieråd och Internetstiftelsen producerat undervisningsmaterial om källkritik för bilder. Bilder och verkligheter ta upp olika aspekter av bildens betydelse på och utanför internet. Propaganda och bilders makt lägger tyngdpunkten på bilden som verktyg för propaganda. Källkritik av bilder är en digital lektion om källkritik för bilder.

Bilder och verkligheter – visuell gemenskap på nätet på Statens medieråds webbplatslänk till annan webbplats

Propaganda och bilders makt på Statens medieråds webbplatslänk till annan webbplats

Källkritik av bilder på Internetstiftelsens webbplatslänk till annan webbplats

Om myter, felaktigheter och rykten på nätet

Med den virala nyhetsspridningen ökar risken för att felaktig eller förvanskad information snabbt sprids i samhället. Men det finns flera webbplatser som avslöjar vandringssägner, myter, felaktigheter och rykten som presenteras och sprids som nyheter. Den amerikanska webbplatsen Snopes har funnits sedan 1994. Den fäster blicken på vad som sprids på nätet i den engelskspråkiga världen och ger exempel på bluffar, myter och manipulerade bilder etcetera. Snopes svenska motsvarigheter är Vetenskap och Folkbildning samt Faktoider. Vetenskap och folkbildning (VoF) är en ideell förening som arbetar med att avslöja olika bluffar, myter och folkförvillare. Bloggen Faktoider pekar bland annat på pseudovetenskap och ogrundade påståenden i medieflödet. Exempelvis granskas vilka aktörer som ligger bakom olika gratismaterial till skolan.

Webbplatsen Vetenskap och folkbildninglänk till annan webbplats

Bloggen Faktoider på webbplatsen Blogspotlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 02 september 2021