Resurser för undervisning i källkritik

Här får du idéer och inspiration till skolans diskussioner om källkritik på nätet. Det finns övningar, kurser, filmer, källkritiska exempel och annat material som du kan prova tillsammans med eleverna.

Lärare diskuterar med två elever som jobbar med datorn

Lärartips för källkritiskt arbete

Lärare och skolbibliotekarier delar med sig av sitt arbete med källkritik i klassrummet. Här är deras viktigaste råd till kollegor.

Tips från lärarkollegor om källkritiskt arbete

Lär om medier

Lär om medier på Statens Medieråds webbplats vänder sig till lärare, bibliotekarier, föräldrar och andra vuxna som vill lära sig mer om dagens medielandskap och öka sin medie- och informationskunnighet (MIK). På Statens medieråd hittar du också utbildningen MIK för mig, ett digitalt utbildningsverktyg med diskussionsfrågor, färdiga lektionspaket och övningar om källkritik, vinklade budskap och våra relationer på nätet. Syftet är att få igång reflektioner och diskussioner i skolan kring hur medielandskapet förändras. Vad krävs för att bli en medveten och kritisk medieanvändare? Vad innebär egentligen kritiskt tänkande idag? Vilka kunskaper och förmågor är nödvändiga?

Lär om Medier på Statens Medieråds webbplatslänk till annan webbplats

Webbutbildningen MIK för miglänk till annan webbplats

Kurser i källkritik

På Internetstiftelsens (IIS) Digitala lektioner finns internetkurser för dig som vill lära dig mer om nätet och utveckla ditt källkritiska tänkande. Med videolektioner och praktiska case lär du dig att kritiskt granska Google, Wikipedia och bilder. Kurserna är framtagna av Webbstjärnan, en skoltävling som arrangeras av Internetstiftelsen i Sverige (iis.se). Internetstiftelsen har även gett ut häftet Källkritik på internet (2017) med praktiska tips och övningar.

Webbstjärnans internetkurser om källkritik på Internetstiftelsens webbplatslänk till annan webbplats

Häftet Källkritik på internet på Internetstiftelsens webbplatslänk till annan webbplats

UR-program om källkritik

Är allt som sägs och skrivs sant? Vad betyder det egentligen att vara källkritisk? Och hur vet man om man kan lita på en källa? Nyhetsankaret Anna Ankare får lära sig varför det är så viktigt att vara källkritisk. Programmet ingår i Utbildningsradions (UR) serie Är det sant? om källkritik för barn 4-6 år. För barn på lågstadiet finns serien Hur vet du det? UR har också gjort en serie om källkritik som vänder sig till elever i årskurs 7-9.

Programserien Är det sant? på UR:s webbplatslänk till annan webbplats

Programserien Hur vet du det? (F-3) på UR:s webbplatslänk till annan webbplats

Programserien Källkritik (7-9) på UR:s webbplatslänk till annan webbplats

Programserien Fejkskolan (gymnasieskola) på UR:s webbplatslänk till annan webbplats

Programserien Kjellkritik (gymnasieskola) på UR:s webbplatslänk till annan webbplats

Viralgranskaren

Viralgranskaren är en mediekritisk satsning från Metro. Syftet är att korrigera felaktigheter, punktera vandringssägner och att arbeta folkbildande. I artiklarna får du veta hur journalisten har arbetat, hur källorna har granskats, hur det källkritiska resonemanget ser ut och så vidare. Viralgranskaren finns på Facebook och på Twitter. Viralgranskaren har även en artikelserie som både visar vad som krävs för att bli en kritisk nyhetsläsare och förklarar varför det är viktigt.

Viralgranskaren på Metros webbplatslänk till annan webbplats

Viralgranskaren på Facebooklänk till annan webbplats

Lilla Viralgranskaren

Viralgranskarens skolmaterial innehåller såväl lärarhandledning som lektionsförslag om källkritik som riktar sig till både äldre och yngre elever. För elever 6–11 år finns filmen Hajen som blev viral. Filmen är framtagen av Metros Viralgranskaren och organisationen Nätmarta som en del av skolmaterialet. Filmen går att ladda ner från själva lärarhandledningen.

Filmen Hajen som blev virallänk till annan webbplats

Skolmaterialet Lilla Viralgranskaren på Metros webbplatslänk till annan webbplats

NE:s temapaket Källkritik

Temapaketet från Nationalencyklopedin (NE) lär dig grunderna i källkritik. Hur bedömer man om information är tillförlitlig? Vilka olika typer av källor finns det? Vad händer när en berättelse vandrar genom flera personer? Hur söker man bäst på Internet? Läs också vårt intressanta reportage om bibliotekens roll i dag.

Temapaket om källkritik på NE:s webbplatslänk till annan webbplats

Om myter, felaktigheter och rykten på nätet

Med den virala nyhetsspridningen ökar risken för att felaktig eller förvanskad information snabbt sprids i samhället. Men det finns flera webbplatser som avslöjar vandringssägner, myter, felaktigheter och rykten som presenteras och sprids som nyheter. Den amerikanska webbplatsen Snopes har funnits sedan 1994. Den fäster blicken på vad som sprids på nätet i den engelskspråkiga världen och ger exempel på bluffar, myter och manipulerade bilder etcetera. Snopes svenska motsvarigheter är Vetenskap och Folkbildning samt Faktoider. Vetenskap och folkbildning (VoF) är en ideell förening som arbetar med att avslöja olika bluffar, myter och folkförvillare. Bloggen Faktoider pekar bland annat på pseudovetenskap och ogrundade påståenden i medieflödet. Exempelvis granskas vilka aktörer som ligger bakom olika gratismaterial till skolan.

Webbplatsen Vetenskap och folkbildninglänk till annan webbplats

Bloggen Faktoider på webbplatsen Blogspotlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 28 juni 2019