Frågor och svar

Kommer det att bli några förändringar i ert stöd?

Vi förskjuter tidsplanen för Skolverkets stöd och anpassar den efter utvecklingen av pandemin. Det innebär att det ämnesspecifika stödet publiceras senast den 30 september i stället för den 15 mars 2021.