Frågor och svar

Kommer det att innebära något problem att de tre ämnesplanerna på gymnasial nivå träder i kraft tidigare än de ändrade kursplanerna på grundskolenivå?

Nej, det ska inte innebära några problem vid övergången mellan grundskolenivå och gymnasial nivå. De reviderade ämnesplanerna kan träda i kraft oberoende av revideringen i grundskolan.