Frågor och svar

När kommer kommentarmaterialet?

Kommentarmaterialen för matematik, moderna språk och engelska på gymnasial nivå och kommentarmaterialen för grundskolan, specialskolan och sameskolan publiceras i mars 2021. Kommentarmaterialen för grundsärskolan publiceras senast den 30 september 2021.