Frågor och svar

Varför skjuts inte datumet upp även för ämnesplanerna i gymnasieskolan och komvux?

Det är ganska få ämnen och angelägna förändringar. Det är också rimligt att ämnesplanerna i matematik, moderna språk och engelska börjar gälla samtidigt som övriga ändringar på yrkesprogrammen.