Frågor och svar

Vi har börjat implementera ändringarna på vår skola redan, kan vi fortsätta med det eller ska vi avbryta?

Vi rekommenderar att implementeringsarbetet skjuts upp så att lärarna har möjlighet att fokusera på undervisningen enligt nu gällande kursplaner. Det är ingen nackdel att ha börjat med det material Skolverket hittills har publicerat. Materialet ”Så använder du kursplanen” är aktuellt även för nu gällande kursplaner.