Säkerhet på nätet

Alla elever ska känna att de är trygga i skolan. Lärare och annan skolpersonal ska arbeta förebyggande för att eleverna ska få en god studiemiljö. I det arbetet bör frågor om nätet och sociala medier ingå, eftersom dessa är en stor del av elevernas skolvardag och fritid. På den här sidan ger vi några förslag på hur skolan kan stärka elevers säkerhet på nätet.

en elev lyfter handen och de andra eleverna väntar
Konkreta tips

Arbeta förebyggande för att förhindra kränkningar

Enligt skollagen och diskrimineringslagen ska skolan agera i förebyggande syfte för att förhindra kränkningar. Likaså har skolan en skyldighet att direkt agera när skolan fått kännedom om att en elev anser sig blivit utsatt för kränkande behandling. Detta gäller oavsett om det gäller kränkningar i det fysiska rummet eller kränkningar och mobbning som sker på internet och i sociala medier.

Kränkande behandling, mobbning och diskriminering

Diskutera med eleverna

I grunden kan elevernas närvaro och samspel på nätet vara något positivt som vi behöver vara nyfikna på. Här har samtalet med eleverna en stor betydelse.

I filmen nedan kan du se ett exempel på hur ett engagerat samtal om nätet kan gå till. Den utspelar sig på en skola som arbetar systematiskt med säker internetanvändning.

Better Internet for Kids, som är en europeisk portal för säkerhet på nätet, har tagit fram elevguider som Skolverket har översatt till svenska. Dessa guider kan du använda som underlag för diskussioner med dina elever:

En stegvis guide som visar vad elever kan göra om någon mobbar dem på nätet:

Var rädd om dig på nätet! Pdf, 379 kB.

En stegvis guide som visar vad elever ska tänka på innan de publicerar inlägg på nätet:

Tänk på vad du lägger ut på nätet! Pdf, 512 kB.

Better Internet for Kids Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppmana till källkritik i sociala medier

Sociala medier ger fler människor möjlighet att få en publik och att delta i det offentliga samtalet, vilket i sig kan vara mycket positivt för demokratin. För den unga generationen är sociala medier en självklarhet och en del av vardagen. De träffar sina vänner både på nätet och ansikte mot ansikte. Nätumgänget kan också ha sin grund i ett gemensamt intresse eller hobby. I sociala medier sprids dock även rykten och falska nyheter, något som ställer höga krav på att vi är källkritiska både när vi tar del av information och själva för den vidare. För en återkommande dialog med eleverna om vikten av källkritik, både när de söker information och när de använder sociala medietjänster.

Den här checklistan innehåller några grundläggande frågeställningar att utgå från:

Checklista för sociala medier

Om du vill fördjupa klassrumsdiskussionen om källkritik och sociala medier kan du testa en lektion från Internetstiftelsen. Syftet med lektionen är att eleverna ska förstå att vi fungerar som källor och är bärare av information i sociala medier:

Digital lektion Vi är alla källor, Internetstiftelsen

Undersök villkoren för en digital tjänst

Det första du behöver ta reda på är om tjänsten hanterar personuppgifter och om skolans huvudmans regler tillåter att den används i undervisningen. Läs mer på:

Personuppgiftsansvariga inom skola och förskola, Integritetskyddsmyndigheten, IMY Länk till annan webbplats.

Efter det kan du ta hjälp av nedanstående frågor. De är formulerade av Johnny Lindqvist, föreläsare och expert på unga och nätet:

 • Vad går tjänsten ut på? Vem äger tjänsten?
 • Hur anmäler jag om någon gör något elakt?
 • Hur fungerar sekretessinställningarna?

Kontrollera att ni har säkra lösenord

Att ha ett bra och säkert lösenord är viktigt för att inte andra ska komma över ditt konto och privat information. Det finns exempel på många situationer i skolan där frågan om lösenord är av stor vikt.

Kristina Alexanderson, chef för Internet i skolan på Internetstiftelsen har följande lösenordstips:

 • Lösenordet ska bara vara ditt och inte delas med andra.
 • Det ska vara så långt som möjligt.
 • Använd gärna siffror, specialtecken och stora och små bokstäver blandat.
 • Använd gärna ovanliga bokstäver och tecken, men att använda @a istället för a är ingen ovanlig lösning. Rekommenderas inte!
 • Om du råkat avslöja ditt lösenord för någon: byt ut det!
 • Om du fått ett nytt lösenord via e-post: byt ut det!
 • Om någon sett dig skriva in ditt lösenord: byt ut det!
 • Har du ett svagt lösenord: byt ut det!

Om du vill fördjupa dig i ämnet kan du testa en digital lektion om säkra lösenord. Tanken bakom lektionen är att göra elever mer medvetna om att de behöver ha kunskaper för att skapa säkrare lösenord.

Lektion om säkra lösenord, Internetstiftelsen Länk till annan webbplats.

Det här avsnittet i UR:s serie Programmera mera handlar om hur man kan skydda sig mot virus och andra nätattacker. Eleverna i filmen får lära sig mer om hur de kan hålla sig säkra i den digitala världen.

Programmera mera på Utbildningsradions webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Internetstiftelsen har också en grundläggande lektion om informationssäkerhet.
Viktig information - vad är det? Internetstiftelsen Länk till annan webbplats.

Viktigt att tänka på

Tänk på att du som lärare alltid är ansvarig för det som publiceras på den digitala ytan. I det ansvaret ingår bland annat att se till att inte lägga ut sådant material som kan skada andra människor, det kan till exempel handla om att inte röja någon som har skyddad identitet. Du måste även se till att inget upphovsrättsskyddat material läggs ut. Om du undervisar i grundskolan och tänker starta en klassblogg ska du informera föräldrarna, är eleverna under 13 år krävs föräldrars godkännande för att en social medietjänst ska få använda elevers personuppgifter.

Hantera personuppgifter enligt GDPR

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen började gälla den 25 maj 2018 och ersatte då personuppgiftslagen (PuL).

GDPR, dataskyddsförordningen i förskola, skola och vuxenutbildning

GDPR och skolan – en webbsändning från SKR, Sveriges kommuner och regioner Länk till annan webbplats.

Lär dig mer om säkerhet på nätet

Vill du lära dig mer om säker användning av nätet? Ta del av Skolverkets material på Lärportalen och utveckla din förmåga att stötta eleverna så att nätanvändningen blir så säker och trygg som möjligt.

Säker användning på nätet, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Förslag på diskussionsfrågor för elever

Här är några exempel på frågor för gruppdiskussioner i klassrum, fritidshem och skolbibliotek:

  • Hur stor skillnad gör ni mellan att kommunicera med andra på nätet och inte kommunicera på nätet?
  • Vad brukar ni göra i mobilen, plattan eller på datorn? Varför?
  • Tycker ni att det är stor skillnad mellan att träffa vänner på nätet och träffa vänner öga mot öga? Varför? Varför inte?
  • Tycker ni det är viktigt att vuxna pratar med er om vad ni gör på nätet? Varför? Varför inte?
  • Vad tycker ni att vuxna behöver kunna om barn och ungas nätanvändning?
  • Vad skulle ni vilja berätta om nätet och er egen nätanvändning för någon som inte kan något alls?
  • Vad tror ni många blir ledsna av att få uppleva på nätet?
  • Vad skulle ni visa för att pigga upp någon som är ledsen?
  • Vad tror ni många blir glada av att uppleva på nätet?
  • Vilken typ av information om er själva vill ni inte sprida till andra?
  • Vilken typ av information tycker ni känns ofarlig att sprida?
  • Har ni några bra säkerhetstips att dela med er till era kompisar?

  Förslag på diskussionsfrågor för lärarlaget

  Här är några exempel på frågor för diskussioner inom lärarlaget:

  • Hur skiljer sig er egen användning av internet och sociala medier från elevernas?
  • Hur kan kunskaper om ungas nätvanor berika skolans arbete med värdegrund och demokrati och bli en integrerad del av skolvardagen?
  • Hur skulle ni lägga upp en diskussion om nätet med eleverna? Som ett spontant inslag i lektionen eller som ett separat undervisningsmoment?
  • Hur kan eleverna bidra till att planera en sådan diskussion? Kan annan personal på skolan bidra till samtalet?
  • Vad tycker ni om mediernas sätt att bevaka frågor som rör barn, unga och internet? Ger medierna en rättvis bild av barns och ungas internetanvändning eller är den överdrivet positiv/negativ?
  • Vilken roll har du som lärare för att minska säkerhetsrisker för elever? Inventera era kunskaper och erfarenheter i lärargruppen. Behöver lärare och elever verkligen ha kunskap om informationssäkerhet och lösenord? Varför? Varför inte?
  • Vem eller vilka på skolan avgör vilken säkerhet ni har i arbetet med digitala tjänster? Är det olika för olika tjänster, olika för olika lärare? Har huvudmannen gemensamma förhållningssätt och regler ta hänsyn till?
  • Vad behöver ni lära er av de eleverna och tvärtom?
  Senast uppdaterad 25 september 2023
  • Kurser och utbildningar

   Säker användning av nätet

   I den här kollegiala utbildningen får ni fördjupa er i hur ni kan hantera och diskutera frågor om säkerhet och integritet tillsammans med era elever.

  • Är det delbart?

   Att ta, ha och dela nakenbilder kan vara brottsligt. Polisen har tagit fram utbildningsmaterial för årskurs 4-9 och gymnasiet för att öka kunskapen om och förebygga sexualbrott mot barn på nätet.