Frågor och svar

Vid bedömning hösten 2021 och våren 2022, kan hänsyn tas till de ändrade kursplanernas mindre detaljerade kunskapskrav?

Nej, de ändrade kursplanerna får inte tillämpas före höstterminen 2022.