Skolverket

Få stöd att arbeta aktivt med språk-, läs- och skrivutveckling

Barns och elevers språkutveckling är grunden för allt lärande i förskolan och skolan. Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling, NCS, erbjuder stöd och utbildning till huvudmän, förskolor och skolor.

Satsa på en språk-, läs- och skrivutvecklare

NSC erbjuder utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare. En språk-, läs- och skrivutvecklare kan ge huvudmän, förskolechefer och rektorer stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. Det kan till exempel handla om hur man kan:

  • Följa upp och analysera det språk-, läs- och skrivutvecklande arbetet
  • Prioritera och organisera utvecklingsinsatser
  • Ordna pedagogiska samtal och lyfta forskning inom området

Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan

Utbildningen ska bidra till en hållbar och långsiktig struktur för språk-, läs- och skrivutveckling i förskolan. Deltagarna får ta del av föreläsningar varvat med gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte. Mellan utbildningstillfällena får deltagarna arbeta med uppgifter knutna till sin roll.

För vem?

Utbildningen riktar sig till dig som tillhör någon av följande grupper:

  1. Språk-, läs- och skrivutvecklare eller motsvarande funktion inom förskolan som har, eller under läsåret 2018/19 kommer att ha, hela eller en del av sin tjänst på huvudmannanivå.
  2. Språk-, läs- och skrivutvecklare eller motsvarande funktion som har, eller under läsåret 2018/19 kommer att ha, en samordnande roll för flera förskolor inom området språk-, läs- och skrivutveckling.

Tid och plats

Utbildningen består av totalt åtta utbildningsdagar fördelade på fem tillfällen under 2018-2019. Utbildningen är förlagd till Stockholm med plats för 75 deltagare.

Tillfälle 1: 4 maj 2018

Tillfälle 2: 20-21 september 2018

Tillfälle 3: 28-29 november 2018

Tillfälle 4: 12-13 mars 2019

Tillfälle 5: 28 maj 2019

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Skolverket bekostar lunch och eventuell kurslitteratur i samband med utbildningstillfällena. För de deltagare som har sin arbetsplats 80 km eller längre bort från utbildningsorten (Stockholm) bokar och bekostar Skolverket logi för natten mellan utbildningsdagarna vid de tillfällen som består av två dagar. Extra loginätter, resor i samband med utbildningstillfällena och eventuella övriga kostnader står huvudmannen för.

Det finns inget statsbidrag för den här utbildningen.

Kontakt

Malin Gyunda, malin.gyunda@skolverket.se

Tidigare presentationer

Omgång 2

Presentationer från tillfälle 1, 4 maj 2018

Omgång 1

Presentationer från tillfälle 1 (Göteborg 1 juni, Stockholm 2 juni, Malmö 7 juni)

Presentationer från tillfälle 2 ( Göteborg 28 - 29 september)

Presentationer från Stockholm 11 - 12 september

Presentationer från Malmö 6 -7 september

Presentationer från tillfälle 3

Presentationer från tillfälle 4

Presentationer från tillfälle 5

Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i skolan

Utbildningen erbjuds inte 2018 men eventuellt 2019.

Kontakt

ncs@skolverket.se

Tidigare presentationer

Utbildningsomgång 1

Tillfälle 1 ( genomfördes 19 - 20 maj 2015)

Tillfälle 2 (genomfördes 3 - 4 september 2015)

Tillfälle 3 (genomfördes 11 - 12 februari 2016)

Tillfälle 4 (genomfördes 14 - 15 september 2016)

Utbildningsomgång 2

Tillfälle 1 (genomfördes 23 - 24 maj 2016)

Tillfälle 2 (genomfördes 19 - 20 september 2016)

Tillfälle 3 (genomfördes 2 - 3 februari 2017)

Tillfälle 4 (genomfördes 13 - 14 september)

Utbildningsomgång 3

Tillfälle 1 (genomfördes 9 - 10 maj 2017)

Tillfälle 2 (genomfördes den 19 - 20 september)

Tillfälle 3 (genomfördes den 7 - 8 februari 2018)

Tillfälle 4 (genomfördes 6-7 september 2018)

Årlig konferens för språk-, läs- och skrivutvecklare

Snart är det dags för NCS årliga konferens för språk-, läs- och skrivutvecklare. Boka in den 8–9 oktober i kalendern redan nu! Temat för årets konferens är Perspektiv på språk.

Läs mer om konferensen

Kombinera med Läslyftet

Om förskolan eller skolan deltar i Läslyftet kan språk-, läs-, och skrivutvecklaren vara ett stöd för handledarna. En språkutvecklare kan också bidra till att skapa strukturer som kan finnas kvar även efter att statsbidraget har upphört.

Läs mer om Läslyftet i förskolan

Läs mer om Läslyftet i skolan

Systematiskt kvalitetsarbete i ett språkutvecklande sammanhang

Film: Systematiskt kvalitetsarbete i ett språkutvecklande sammanhang, del 1 (tid: 2:26)

Film: Systematiskt kvalitetsarbete i ett språkutvecklande sammanhang, del 2 (tid: 1:55)

Nätverk i din region

De 17 regionala nätverken för språk-, läs- och skrivutveckling anordnar bland annat forskningscirklar, seminarieserier, föreläsningar och språkdagar.

Hitta ditt regionala nätverk

Dalarna

Jessica Therén, jessica.theren@mora.se

Göteborgs stad

Lotten Ekelund, lotten.ekelund@educ.goteborg.se

Center för skolutveckling, Göteborgs stads webbplatslänk till annan webbplats

Halland/NV Skåne

Erica Eklöf, erica.eklof@halmstad.se

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling, Högskolan i Halmstads webbplatslänk till annan webbplats

Malmö stad

Cristina Nordman, cristina.nordman@malmo.se

Norrbotten

Erica Lövgren, erica.lovgren@pitea.se

NCS Norrbottens blogglänk till annan webbplats

Småland/Blekinge/Öland

Jennie Elvö, jennie.elvo@skolakalmar.se

Nätverk för Småland, Blekinge och Öland, Linnéuniversitetets webbplatslänk till annan webbplats

Stockholmsregionen

Anna Strid, anna.strid@nacka.se

Stockholms stad

Toura Hägnesten, toura.hagnesten@stockholm.se

Läs- och språksatsningen, Pedagog Stockholms webbplatslänk till annan webbplats

Skåne

Annika Ingelström-Nilsson, annika.ingelström-nilsson@klippan.se

Södermanland

Ann Löwbeer, ann.lowbeer@nykoping.se

Uppsala län

Karin Fallberg, karin.fallberg@uppsala.se

Värmland

Malin Granström, Malin.granstrom@edu.eda.se

Marlene Andersson, Marlene.andersson@hammaro.se

Västerbotten/ Umeå/ Örnsköldsvik

Erika Gillblad, erika.gillblad@umea.se

Bloggen Kommunikation, läs- och skrivutvecklinglänk till annan webbplats

Västernorrland/Hälsingland och Jämtland

Birgitta Melin, birgitta.melin@ostersund.se

Läs- skriv- och språkutvecklare, Mittuniversitets webbplatslänk till annan webbplats

Västra Götaland

Eva Lindberg, Eva.Lindberg@lerum.se

Östergötland

Anna Jangbrand, Anna.Jangbrand@linkoping.se

Starta ett nätverk

Kontakta oss på NCS om det saknas ett nätverk i din region och du är intresserad av att starta ett: ncs@skolverket.se

NCS nyhetsbrev

I NCS nyhetsbrev hittar du intressant läsning inom området språk-, läs- och skrivutveckling. Vi skriver bland annat om det senaste inom forskning, aktuella konferenser, vad som pågår i de regionala nätverken och tipsar om intressanta filmer, radioprogram och poddar.

Prenumerera på nyhetsbrevet