Grundläggande litteracitet för vuxna andraspråksinlärare

Materialet består av fristående webbtexter och ett 20-tal filmer, samt en kunskapsöversikt i bokform. Använd materialet för självstudier eller i skolans kollegiala utveckling.

Kunskapsöversikt, Grundläggande litteracitet, bok
länk till annan webbplats