Stimulera läsintresse utifrån ett jämställdhetsperspektiv

Hur kan elevers läsintresse stimuleras? Varför är det viktigt? Hur ser skillnaderna mellan flickors och pojkars läsning ut, och hur kan dessa skillnader utjämnas? Det här materialet vänder sig till dig som vill ha svar på dessa frågor.

elever som läser i läshörna
Konkreta tips

Materialet vänder sig till förskollärare och lärare i förskoleklass, lärare i årskurs 1-3, som vi i texterna kallar "lärare", samt till skolbibliotekarier. Materialet kan även vara användbart för lärare i fritidshem och för modersmålslärare.

Materialet består av fyra delar där varje del är uppbyggd i fyra steg:

  • texter, film och ljud att ta del av,
  • diskussions- och reflektionsfrågor,
  • aktiviteter,
  • uppföljning.

Förslag på hur du kan arbeta för att stimulera elevers läsintresse

Materialet används med fördel som utgångspunkt för ett kollegialt lärande mellan lärare och skolbibliotekarier, men kan också användas individuellt.

Hela materialet tar 12-15 timmar att arbeta med.

Tidsåtgång för varje del är:

  • Inläsning: 30–60 min
  • Diskussion: 30–45 min
  • Planera aktivitet: 60 min
  • Uppföljning: 30 min

Aktiviteterna som involverar elever genomförs under ordinarie lektionstid och är därför inte inräknade i tidsangivelsen för "Planera aktivitet". Aktiviteterna som genomförs i personalgruppen kräver inte planering och kan därför genomföras under den beräknade tiden för ”Planera aktivitet”.

Senast uppdaterad 14 september 2021