Stöd för kartläggning och validering i vuxenutbildningen

Ta del av Skolverkets många olika stöd för kartläggning och validering för vuxenutbildningen. Titta på vårt webbinarium från april 2022 där vi presenterar vad som är på gång framåt och vad du kan använda för verktyg idag.

Se vårt filmade webbinarium om kartläggning och validering som sändes live den 27 april 2022. Under webbinariet presenteras vårt aktuella stöd när det gäller kartläggning och validering.

Film: Aktuellt om kartläggning och validering (tid 2 timmar och 20 minuter)

Regional modell för validering

Region Östergötland medverkar i webbinariet med ett exempel på hur regionen och de tretton kommunerna har byggt upp sin gemensamma modell för validering med utgångspunkt från den nordiska modellen för validering av reell kompetens.
Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) har tagit fram denna modell som ett stöd för huvudmän när de utvecklar sina egna modeller. Nu finns också en nordisk kvalitetskompass översatt till svenska.

Konkreta tips

Tips och stöd om validering

Bidrag och kompetensutveckling

Ett sätt att stödja huvudmännen är via statsbidrag som stimulansmedel för att öka kunskaperna om validering samt antalet kartläggningar och valideringar som genomförs. I april genomfördes en uppföljning av föregående års ansökningar. I augusti utlyses medel för 2022.

När det gäller kompetensutvecklingsinsatser erbjuder Skolverket dels en webbaserad kurs om kartläggning och validering dels en uppdragsutbildning i form av en kurs om 7,5 hp på högskolenivå. Därutöver återkommer regelbundet webbinarier av olika slag inom området.

Validering i praktiken, webbaserad högskolekurs

Fortsatt stöd för kartläggning och validering

Genom samverkan med andra myndigheter som Myndigheten för Yrkeshögskolan, Arbetsförmedlingen och Tillväxtverket utvecklas andra typer av stöd. För att underlätta fördjupning inom kartläggning och validering kommer en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande och gemensam information.

I en proposition (2021/2022:123) föreslås att kommunerna ska bli skyldiga att erbjuda en inledande kartläggning och för dem som behöver det samt en fördjupad kartläggning och en validering från och med 1 januari 2023.
Med koppling till detta förslag kommer Skolverket ta fram stöd till huvudmännen när det gäller inledande kartläggning och fördjupad kartläggning och validering. Dessutom kommer stöd för hur kompletterande utbildning kan genomföras.

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 31 maj 2022