Stöd för kartläggning och validering i vuxenutbildningen

Ta del av Skolverkets många olika stöd för kartläggning och validering för vuxenutbildningen. Titta på vårt webbinarium från april 2022 där vi presenterar vad som är på gång framåt och vad du kan använda för verktyg idag.

Denna sida kommer att uppdateras under februari 2023.

Se vårt filmade webbinarium om kartläggning och validering som sändes live den 27 april 2022. Under webbinariet presenteras vårt aktuella stöd när det gäller kartläggning och validering.

Regional modell för validering

Region Östergötland medverkar i webbinariet med ett exempel på hur regionen och de tretton kommunerna har byggt upp sin gemensamma modell för validering med utgångspunkt från den nordiska modellen för validering av reell kompetens.
Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) har tagit fram denna modell som ett stöd för huvudmän när de utvecklar sina egna modeller. Nu finns också en nordisk kvalitetskompass översatt till svenska.

Film: Aktuellt om kartläggning och validering (tid 2 timmar och 20 minuter)

Ändringar i skollagen om inledande kartläggning och validering

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som syftar till att validering inom komvux i högre grad ska tillgodose de behov som finns på arbetsmarknaden och hos individer.

Ändringarna innebär bland annat att det införs en skyldighet för hemkommunen att se till att den som vill få sitt kunnande kartlagt inför utbildning eller prövning inom komvux erbjuds en inledande kartläggning.

Det införs också en skyldighet för huvudmannen för komvux att se till att en elev som behöver validering erbjuds det, om valideringen görs inom ramen för en eller flera kurser som bekostas av elevens hemkommun.

Ändringarna innebär även att det förtydligas vad som avses med validering och vilken dokumentation den som genomgått en validering har rätt till

Riksdagen har även beslutat att ge regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ett brett bemyndigande att meddela föreskrifter om den inledande kartläggningen och validering av en persons kunnande.

Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2023.

Validering och kartläggning inom komvux

Konkreta tips

Tips och stöd om validering

Bidrag och kompetensutveckling

Ett sätt att stödja huvudmännen är via statsbidrag som stimulansmedel för att öka kunskaperna om validering samt antalet kartläggningar och valideringar som genomförs. I april genomfördes en uppföljning av föregående års ansökningar. I augusti utlyses medel för 2022.

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 18 januari 2023