Undervisa i entreprenörskap

Utveckla elevernas kunskaper om företagande och främja deras uppfinningsrikedom. Här hittar du inspiration till undervisningen.

en lärare tittar på sin dator

Vad är entreprenörskap i skolan?

Entreprenörskap i skolan handlar om att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt viljan att pröva och omsätta nya idéer i handling. I förskolan främjar förskollärare detta som en naturlig del i den pedagogiska verksamheten.

Undervisa i entreprenörskap i förskoleklass, grundskola och fritidshem

Ge eleverna tillfällen att ta initiativ och ansvar och ge dem möjligheter att pröva egna idéer och lösa problem på ett kreativt sätt. Du kan också ge dem uppgifter där de utvecklar sin förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra.

Undervisa i entreprenörskap i gymnasiet och vuxenutbildning

När eleverna tar klivet ut i arbetslivet behövs det inom många branscher kunskaper om att starta och driva företag. Entreprenöriella förmågor är också värdefulla i vidare studier. Utöver ovan är det därför viktigt att du uppmuntrar förmågor som innovationstänkande, egen drivkraft, företagande samt förmågan att möta förändringar.

Konkreta tips
Forskning och fördjupning

Forskning och rapporter

Så kan du arbeta med entreprenörskap i skolan

I publikationen ”Skapa och våga” kan du ta del av erfarenheter, läsa på begrepp och forskning kring entreprenörskap i skolan. Publikationen fungerar som vägledning både för dig som är verksam i skolan och för dig som är intresserad av vad som händer i skolan.

Ladda ner publikationen ”Skapa och våga”

Så förhåller sig lärare och elever till entreprenörskap i svenska skolan

I en studie skriven av Eva-Lena Lindster Norberg, kan du läsa om hur elever och lärare förhåller sig till entreprenörskap i skolan och vilka kunskaper som utvecklas genom det entreprenöriella lärandet.

Ladda ner PDF ”Hur ska du bli när du blir stor? En studie i svensk gymnasieskola när entreprenörskap i skolan är i fokus”länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 11 juni 2020